Football Development Institute
Współpraca z klubami

Certyfikacja | Kluby

Wprawdzie stoimy na stanowisku, że poziom funkcjonowania Klubów, jak również wiedza, kompetencje oraz umiejętności osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych są zdecydowanie ważniejsze niż najbardziej prestiżowy dokument, jednak postanowiliśmy wprowadzić „System certyfikacyjny”.

W ten sposób potwierdzamy korzystanie z fachowego wsparcia FDI, promujemy podmioty piłkarskie wyróżnione certyfikatem, umożliwiamy kojarzenie certyfikowanych Klubów z certyfikowanymi Specjalistami.

Każdy z Klubów, po otrzymaniu dyplomu FDI, ma dostęp do swojego profilu w wewnętrznym systemie informatycznym Football Development Institute. W specjalnej zakładce pojawiają się informacje na temat przebiegu współpracy oraz wszystkie certyfikaty. Dodatkowo dokumenty poświadczające są przekazywane w formie papierowej.

Certyfikat potwierdza historię wsparcia, zakres rozwoju oraz merytoryczną ocenę ze strony Instytutu, natomiast FDI zawsze podkreśla: jakość pracy jest ważniejsza niż jakikolwiek dokument.

„System certyfikacyjny” zawiera różne stopnie. Do uzyskania każdego z nich należy zrealizować jedno kryterium z konkretnej grupy (Bronze, Silver) lub cały pakiet kryteriów (Gold, Platinum, Diamond).

Kluby

Certyfikat
Bronze
  • skorzystanie z „Doradztwa”

lub

  • „Audyt zagadnienia szczegółowego”

 

Certyfikat
Silver
  • Audyt „Obszaru rozwoju Klubu” (jeden z wymienionych: Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie)

lub

  • realizacja „Projektów rozwojowych” (minimum dwa projekty)
Certyfikat
Gold
  • Audyt dwóch „Obszarów rozwoju Klubu” (Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie)

oraz

  • Audyt jednego z dodatkowych „Obszarów rozwoju Klubu” (Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie)

oraz

  • realizacja „Projektów rozwojowych” (minimum czterech projektów)

 

Certyfikat
Platinum
  • Audyt kompleksowy

oraz

  • realizacja „Projektów rozwojowych” (minimum sześć projektów)

 

Certyfikat
Diamond
  • Program „Kompleksowego rozwoju Klubu”