Football Development Institute
Rozwój Klubów

Certyfikacja | Kluby

Wprawdzie stoimy na stanowisku, że poziom funkcjonowania Klubów, jak również wiedza, kompetencje oraz umiejętności osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych są zdecydowanie ważniejsze niż najbardziej prestiżowy dokument, jednak postanowiliśmy wprowadzić „System certyfikacyjny”.

W ten sposób potwierdzamy korzystanie z fachowego wsparcia FDI, przedstawiamy historię współpracy, zakres rozwoju oraz merytoryczną ocenę ze strony Instytutu, dodatkowo promujemy podmioty piłkarskie wyróżnione certyfikatem, a także umożliwiamy kojarzenie certyfikowanych Klubów z certyfikowanymi Specjalistami.

Każdy z Klubów, po otrzymaniu dyplomu FDI, ma dostęp do swojego profilu w wewnętrznym systemie informatycznym Football Development Institute. W specjalnej zakładce pojawiają się stosowne informacje na temat przebiegu współpracy oraz wszystkie certyfikaty.

„System certyfikacyjny” zawiera różne stopnie. Do uzyskania każdego z nich należy zrealizować jedno kryterium z konkretnej grupy (Bronze, Silver) lub cały pakiet kryteriów (Gold, Platinum, Diamond).

Kluby

Certyfikat
Bronze
 • skorzystanie z Doradztwa

lub

 • Audyt zagadnienia szczegółowego

 

Certyfikat
Silver
 • Audyt „Obszaru rozwoju Klubu” (jeden z wymienionych: Zarządzanie Klubem | Piłkarska baza intelektualna | Piłka nożna & Zarządzanie | Komunikacja & Marketing | Finanse | Prawo & Licencjonowanie | Technologia | Infrastruktura | Psychologia | Compliance & Integrity)

lub

 • realizacja Projektów rozwojowych (minimum dwa projekty)
Certyfikat
Gold
 • Audyt trzech „Obszarów rozwoju Klubu” (Zarządzanie Klubem | Piłkarska baza intelektualna | Piłka nożna & Zarządzanie)

oraz

 • Audyt minimum jednego z dodatkowych „Obszarów rozwoju Klubu” (Komunikacja & Marketing | Finanse | Prawo & Licencjonowanie)

oraz

 • Audyt jednego z uzupełniających „Obszarów rozwoju Klubu” (Technologia | Infrastruktura | Psychologia | Compliance & Integrity)

oraz

 • realizacja Projektów rozwojowych (minimum cztery projekty)

 

Certyfikat
Platinum
 • Audyt kompleksowy

oraz

 • realizacja Projektów rozwojowych (minimum sześć projektów)

 

Certyfikat
Diamond
 • Program „Kompleksowego rozwoju Klubu”