Football Development Institute
Edukacja

Ścieżka edukacyjna

Obranie ścieżki edukacyjnej przyjmuje wymiar kardynalnej decyzji, rzutującej na scenariusz rozwoju Specjalisty, zawodową przyszłość oraz własną satysfakcję.

Football Development Institute oferuje piętnaście standardów rozwoju (ścieżek edukacyjnych), odpowiadających piętnastu uwzględnianym rolom Specjalistów.

Komplet ścieżek edukacyjnych

 • Członek Zarządu

 • Dyrektor ds. sportowych

 • Pierwszy Trener

 • Drugi Trener

 • Trener przygotowania motorycznego

 • Trener Bramkarzy

 • Analityk piłkarski

 • Scout

 • Psycholog sportowy | Trener mentalny

 • Dyrektor Akademii | Koordynator ds. szkolenia młodzieży

 • Specjalista ds. odżywiania

 • Specjalista ds. komunikacji

 • Specjalista ds. marketingu

 • Agent piłkarski

 • Dziennikarz sportowy

Reguły wyboru ścieżki edukacyjnej

 • Określenie kierunku

  W momencie wyrażenia woli współpracy z Football Development Institute, jeszcze przed złożeniem aplikacji na jakikolwiek kurs, należy skontaktować się z naszym biurem i poinformować o wyborze dwóch ścieżek edukacyjnych:

  • ścieżka główna
  • ścieżka alternatywna

   

  Wyjątek stanowią osoby, które nie posiadają jakiejkolwiek historii zawodowej w jednej z piętnastu ról specjalistycznych, uwzględnianych przez FDI. Mowa o byłych lub obecnych piłkarzach zawodowych, a także pretendentach do wejścia w świat profesjonalnej piłki nożnej. Wymienieni kandydaci mogą skonkretyzować ścieżki edukacyjne najpóźniej przed zakończeniem pierwszego kursu specjalistycznego z ich udziałem.

   

 • Odpowiedzialność za wybór

  Promujemy odpowiedzialność ludzką, stąd nie dopuszczamy do spekulacji. Pozwalamy na dokonanie zmiany w konstrukcji ścieżki edukacyjnej najwcześniej dwa lata od chwili wpisu do rejestru lub zgłoszenia ostatniej korekty.

Następstwa wyboru ścieżki edukacyjnej

 • Korelacja merytoryczna

  Decyzja dotycząca ścieżki edukacyjnej wpływa na wiele aspektów merytorycznych, strukturalnych oraz organizacyjnych. Przedstawiamy korelację obu ścieżek (główna, alternatywna) z „Systemem edukacyjnym FDI”.

  Obszary, na które oddziałuje ścieżka edukacyjna:

  • dostępne kursy specjalistyczne
  • szansa udziału w dostępnym kursie specjalistycznym
  • Indywidualny Plan Rozwoju Specjalisty
  • rodzaj przekazywanych materiałów edukacyjnych
  • temat wyznaczanych zadań projektowych
  • zakres tematów doradczych
  • charakter dostępnych „Staży edukacyjnych”
  • treści Programów mentorskich
  • portfolio Ekspertów/Mentorów
  • selekcja polecanych szkoleń zewnętrznych
  • sposób promowania profilu | poprzez kanały FDI
  • polecanie do Klubów w konkretnej roli specjalistycznej