Football Development Institute

 Aplikowanie

Aplikacja elektroniczna jest jedyną akceptowaną formą zgłoszenia przez Specjalistę do udziału w kursie. Złożenie aplikacji nie oznacza przyjęcia na kurs (Specjalista). W momencie przesłania wniosku rozpoczyna się procedura weryfikacyjna, w ramach której Football Development Institute podejmie decyzję o dalszym procedowaniu aplikacji lub jej odrzuceniu.


1
Zamierzam aplikować jako…