Football Development Institute
Współpraca z klubami

Przebieg współpracy

Procedura współpracy z Klubem podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera obligatoryjny schemat zawiązania współpracy (etap rekrutacyjny). W drugiej fazie (etap kooperacyjny) przestaje obowiązywać liniowość, a przebieg kooperacji zależy od wybranych aspektów strukturalnych i szczegółowych.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę obu części. Dokładne informacje na temat profilu świadczeń i kompleksowych programów, a także przedstawienie metodyki oraz warunków współdziałania znajdują się na stosownych podstronach działu „Współpraca z Klubami”.

Współpraca z Klubami – etap rekrutacyjny

 • Konsultacja wstępna

  Dla części przedstawicieli Klubów lektura obszernych treści merytorycznych w witrynie internetowej Football Development Institute stanowi wystarczające zaplecze do podjęcia decyzji w sprawie aplikowania o współpracę. Inne osoby zarządzające preferują dodatkowe podjęcie kontaktu z naszym biurem celem skonfrontowania własnego zrozumienia możliwości kooperacji z faktami czy wyrażenia prośby o wsparcie w ułożeniu planu potencjalnego współdziałania. Jaki scenariusz współpracy wybrać? Która droga będzie najlepsza dla mojego Klubu? W jaki sposób praktycznie przebiega proces rozwoju podmiotu piłkarskiego? Czy na pewno spełniamy wszystkie „Kryteria aplikacyjne”? FDI odpowiada cierpliwie na każde przedmiotowe pytanie, towarzysząc Klubowi od fazy wstępnej.

  Zapytanie wstępne należy przesłać bezpośrednio do naszego biura.

 • Aplikowanie

  Przed rozpoczęciem procesu aplikowania należy zapoznać się z zasadami kooperacji oraz informacjami dotyczącymi wymogów formalnych (dokumentacja, płatność wstępna). Wymienione treści zostały dokładnie sformułowane w zakładce „Kryteria aplikacyjne”.

  Przesłanie wniosku aplikacyjnego nie oznacza inauguracji wsparcia ze strony Instytutu, lecz rozpoczyna procedurę weryfikacyjną. W jej ramach Football Development Institute podejmie jedną z decyzji: dalsze procedowanie aplikacji, konieczność uzupełnienia dokumentacji lub odrzucenie wniosku.

  Oficjalną aplikację należy skierować za pośrednictwem poczty elektronicznej do biura Football Development Institute.

 • Weryfikacja uzupełniająca

  W przypadku pozytywnie zakończonej analizy złożonego wniosku następuje dopuszczenie Klubu do kolejnego etapu procedury aplikacyjnej – chodzi o weryfikację uzupełniającą. Zawiera ona jeden lub dwa konkretne kroki:

  zadania dodatkowe (fakultatywnie)
  „Zadania dodatkowe” pojawiają się w wybranych przypadkach i przybierają różne oblicza. FDI może przesłać kilka pytań praktycznych, poprosić o zajęcie stanowiska w odniesieniu do określonych tematów, jak również wyrazić wolę otrzymania precyzyjnych wyjaśnień względem wskazanych zagadnień. Dodatkowe zadania rozwiązuje się zawsze w formie pisemnej.

  rozmowa weryfikująca (obligatoryjnie)
  Ostatnim akordem procedury rekrutacyjnej jest rozmowa z przedstawicielami Klubu. Spotkanie odbywa się w trybie zdalnym. Ze strony FDI przekazywane są wstępne wnioski z dotychczasowej weryfikacji (aplikacja, zadania dodatkowe), natomiast główną częścią wydarzenia jest wystąpienie argumentacyjne osób reprezentujących Klub, nawiązujące do złożonej aplikacji.

Współpraca z Klubami – etap kooperacyjny

 • Doradztwo

 • Audyt merytoryczny

 • Projekty rozwojowe

 • Kompleksowy rozwój Klubu


Nie istnieje jedna ścieżka współdziałania. Różnorodność możliwych konstelacji w zakresie strukturalnym i szczegółowym powoduje, że stosujemy metodę indywidualnego przebiegu współpracy z zachowaniem standardów oraz procesów Football Development Institute.

Klub wnioskujący o uzyskanie wsparcia może skorzystać z oddzielnych świadczeń, czyli „Doradztwa”, „Audytu merytorycznego” lub „Projektów rozwojowych”. W każdej z wymienionych struktur merytorycznych pojawia się dodatkowo wybór formy oraz treści współpracy. A przecież istnieje też możliwość złożenia aplikacji w kierunku „Kompleksowego rozwoju Klubu”, determinującego wypracowanie „Indywidualnego Planu Rozwoju Klubu”. Ponadto dany podmiot piłkarski albo dopiero zaczyna współpracę z FDI, albo już posiada na koncie doświadczenie, związane z fachową ingerencją Instytutu. Ilość potencjalnych wariantów powoduje, że ogólny harmonogram oraz detaliczny przebieg współpracy układamy w sposób indywidualny, dopasowany do specyfiki projektu.