Football Development Institute
Rozwój Klubów

Przebieg współpracy

Procedura współpracy z Klubem podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera obligatoryjny schemat zawiązania współpracy (etap rekrutacyjny). W drugiej fazie (etap kooperacyjny) przestaje obowiązywać liniowość, a przebieg kooperacji zależy od wybranych aspektów strukturalnych i szczegółowych.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę obu części. Dokładne informacje na temat portfolio świadczeń, a także przedstawienie metodyki współdziałania znajdują się na stosownych podstronach działu „Współpraca z Klubami”.

Współpraca z Klubami | etap rekrutacyjny

 • Konsultacja wstępna

  Dla części przedstawicieli Klubów lektura obszernych treści merytorycznych w witrynie internetowej Football Development Institute stanowi wystarczające zaplecze do podjęcia decyzji w sprawie aplikowania o współpracę. Inne osoby zarządzające preferują dodatkowe podjęcie kontaktu z naszym biurem. Jaki scenariusz współpracy wybrać? Która droga będzie najlepsza dla mojego Klubu? W jaki sposób praktycznie przebiega proces rozwoju podmiotu piłkarskiego? FDI odpowiada cierpliwie na każde przedmiotowe pytanie, towarzysząc Klubowi od fazy wstępnej.

  Zapytanie wstępne należy przesłać bezpośrednio do naszego biura.

 • Aplikowanie

  Przesłanie wniosku aplikacyjnego nie oznacza inauguracji wsparcia ze strony Instytutu, lecz rozpoczyna procedurę weryfikacyjną. W jej ramach Football Development Institute podejmie jedną z decyzji: dalsze procedowanie aplikacji, konieczność uzupełnienia dokumentacji lub odrzucenie wniosku.

  Oficjalną aplikację należy skierować za pośrednictwem poczty elektronicznej do biura Football Development Institute.

 • Weryfikacja uzupełniająca

  W przypadku pozytywnie zakończonej analizy złożonego wniosku następuje dopuszczenie Klubu do kolejnego etapu procedury aplikacyjnej – chodzi o weryfikację uzupełniającą. Zawiera ona jeden lub dwa konkretne kroki:

  zadania dodatkowe (fakultatywnie)
  „Zadania dodatkowe” pojawiają się w wybranych przypadkach i przybierają różne oblicza. FDI może przesłać kilka pytań praktycznych, poprosić o zajęcie stanowiska w odniesieniu do określonych tematów, jak również wyrazić wolę otrzymania precyzyjnych wyjaśnień względem wskazanych zagadnień. Dodatkowe zadania rozwiązuje się zawsze w formie pisemnej.

  rozmowa weryfikująca (obligatoryjnie)
  Ostatnim akordem procedury rekrutacyjnej jest rozmowa z przedstawicielami Klubu. Spotkanie odbywa się w trybie zdalnym. Ze strony FDI przekazywane są wstępne wnioski z dotychczasowej weryfikacji, natomiast główną częścią wydarzenia jest wystąpienie argumentacyjne osób reprezentujących Klub, nawiązujące do złożonej aplikacji.

Współpraca z Klubami | etap kooperacyjny

 • Doradztwo

 • Audyt merytoryczny

 • Projekty rozwojowe

 • Kompleksowy rozwój Klubu


Nie istnieje jedna ścieżka współdziałania. Różnorodność możliwych konstelacji w zakresie strukturalnym i szczegółowym powoduje, że stosujemy metodę indywidualnego przebiegu współpracy z zachowaniem standardów oraz procesów Football Development Institute.

Klub wnioskujący o uzyskanie wsparcia może skorzystać z oddzielnych świadczeń, czyli „Doradztwa”, „Audytu merytorycznego” lub „Projektów rozwojowych”. W każdej z wymienionych struktur merytorycznych pojawia się dodatkowo wybór formy oraz treści współpracy. A przecież istnieje też możliwość złożenia aplikacji w kierunku „Kompleksowego rozwoju Klubu”. Ponadto dany podmiot piłkarski albo dopiero zaczyna współpracę z FDI, albo już posiada na koncie doświadczenie, związane z fachową ingerencją Instytutu. Ilość potencjalnych wariantów powoduje, że ogólny harmonogram oraz detaliczny przebieg współpracy układamy w sposób indywidualny, dopasowany do specyfiki projektu.