Football Development Institute
Współpraca z klubami

Korzyści dla Klubów

Podjęcie współpracy z Football Development Institute posiada bardzo duży potencjał. W tym miejscu podsumowujemy kluczowe korzyści z perspektywy Klubów.

Profity merytoryczne

 • „Tożsamość piłkarska FDI”

  Jesteśmy bezwzględnymi przeciwnikami stereotypów, trendów, kopiowania rozwiązań. Wszystkie projekty Football Development Institute wynikają z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej”, a to oznacza, że stosujemy niespotykaną nigdzie indziej interpretację piłki nożnej. W ten sposób Kluby współpracujące zyskują całkowicie odmienną perspektywę myślenia, pracy oraz jej oceny.

 • Wsparcie od pierwszego momentu

  Każda współpraca bazuje na decyzjach. Należy je podejmować świadomie, dlatego od pierwszego kontaktu doradzamy. Nasze doradztwo dotyczy wyjaśnienia zasad i potencjalnego zakresu kooperacji, przedstawienia zalet współpracy w perspektywie konkretnego Klubu, szczegółowego doboru obszarów objętych rozwojem, terminu inauguracji oraz optymalnego okresu współpracy.

 • Audyt merytoryczny

  Istnieją różne konfiguracje współpracy Klubu z Football Development Institute. Audyt merytoryczny może stanowić jej początek, jak również wyłączną formę wsparcia ze strony FDI. Niezależnie od zakresu kooperacji, wielopłaszczyznowy i długofalowy rozwój Klubu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu ewaluacji obecnego stanu oraz postawieniu diagnozy.

 • „Tożsamość Klubu”

  Większość Klubów w Europie nie posiada precyzyjnie określonej charakterystyki (Profil Klubu), co powoduje chaotyczne działanie, jak również brak możliwości kompleksowego i systematycznego rozwoju. Odnalezienie swojego profilu – połączone z permanentnym wdrażaniem oraz konsekwentnym przestrzeganiem ustalonych zasad – otwiera przed podmiotem piłkarskim nowe perspektywy. FDI wydatnie pomaga Klubom w tym aspekcie, przeprowadzając przez proces wypracowywania indywidualnej „Tożsamości Klubu”.

 • Transformacja Klubu

  Systematyczna współpraca z FDI polega na procesie implementacji „Tożsamości piłkarskiej” Instytutu, realizacji pojedynczych Projektów rozwojowych lub wdrożeniu programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”. Nasze wsparcie prowadzi do zmiany sposobu myślenia osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych w kontekście rozumienia piłki nożnej, a także ewolucji Klubu. Wielopłaszczyznowa ingerencja FDI transformuje naszego Partnera w organizację piłkarską nowego formatu.

 • „Kompleksowy rozwój Klubu”

  Wszystkie programy rozwoju Klubu zostały oparte na „Tożsamości piłkarskiej FDI” – a zatem, posiadają wysokiej klasy, precyzyjnie ustrukturyzowany fundament merytoryczny. Nasze wsparcie w ramach programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” powoduje wielopłaszczyznowe podniesienie poziomu funkcjonowania podmiotu piłkarskiego w następujących obszarach: Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie. Działania podejmowane przez Football Development Institute wyróżniają się koncepcyjnym, merytorycznym, strukturalno-organizacyjnym oraz operacyjnym połączeniem wszystkich komórek pionu sportowego, projektów sportowych i działów Klubu. W ten sposób tworzymy synergie, wspomagające komplementarny postęp.

 • Przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej

  90% europejskich Klubów (biorąc pod uwagę dwie najwyższe klasy rozgrywkowe) zarządzanych jest przez osoby o kompetencjach, nie uprawniających do zajmowania tak odpowiedzialnych stanowisk. Ten stan prowadzi do niedorozwoju i destabilizacji wielu obszarów Klubu, a dodatkowo degradacji jego potencjału. Dlatego oferujemy kursy dla osób zarządzających. Przygotowaliśmy dwa scenariusze. Przy równoczesnej współpracy z Klubem: dzięki wyższej świadomości kadry zarządzającej, rozwój jest dostrzegany i pielęgnowany. Jako jedyna forma kooperacji: członkowie zarządu, wyedukowani przez FDI, wprowadzają nabytą świadomość oraz zasób wiedzy do swoich Klubów.

 • Rekrutacja Specjalistów

  Kluby często żyją w złudnym przekonaniu, że wybór klasowych Specjalistów na rynku jest duży, a pozyskanie fachowców nie należy do trudnych zadań. Klasyczny błąd myślowy, ponieważ do wyznaczenia Profilu Stanowiska, Profilu Specjalisty, wyselekcjonowania Kandydatów, przeprowadzenia odpowiedniego procesu rekrutacyjnego i wyboru właściwej osoby należy posiadać stosowne kompetencje. Współpracując z Football Development Institute, można liczyć na naszą ekspertyzę w rzeczonym zakresie, a ponadto na polecanie Kandydatów z bazy danych Absolewntów. To nie tylko konkretne nazwiska, ale też precyzyjnie przygotowane profile. Na końcu należy jeszcze uzyskać wolę przyjęcia oferty przez Specjalistę – im wyższa wartość merytoryczna Klubu, tym zadanie staje się bardziej realne. Rozwój we współpracy z FDI niezwykle pomaga.

 • Formuła rozwoju Klubu

  Tymczasowe ponadprzeciętne wyniki sportowe są jednoznacznie kontraproduktywne, ponieważ nie mają podstaw zbudowanych przez Klub, a wynikają ze szczęśliwych splotów okoliczności. Powstałe złudzenie przykrywa faktycznie niski stan podmiotu piłkarskiego, co blokuje refleksję, rozwój, stabilizację sportową i realizację celów. Korzystna koincydencja wkrótce się kończy i zostaje pustka. Koncepcyjne wprowadzenie jakości gry zespołu na wysoki poziom oraz długofalowe utrzymanie tego standardu odbywają się wyłącznie poprzez wieloobszarowy rozwój Klubu, bowiem mecz piłkarski jest efektem końcowym wielotorowo wykonywanej pracy. „Wieloobszarowy rozwój Klubu” to bardzo szerokie pojęcie. I trudne w realizacji. Własna tożsamość, koncept piłkarski, planowanie strategiczne, działanie strukturalne, spójność poczynań, postępowanie obliczalne, systematyczny postęp, kontrola nad wydarzeniami – wymienione aspekty stanowią dla niemal wszystkich europejskich Klubów nieosiągalny luksus. Warto pomyśleć o zdobyciu przewagi nad konkurencją. I komforcie własnej pracy.

 • Certyfikacja

  Wszystkie Kluby współpracujące otrzymują adekwatne certyfikaty, poświadczające otwartość na profesjonalny rozwój. Wprawdzie dla Football Development Institute liczą się przede wszystkim kolejne etapy postępu Klubu partnerskiego, jednak przyznanie certyfikatu umożliwia podmiotowi piłkarskiemu budowanie dodatkowej narracji wizerunkowej i marketingowej.

 • Rodzina Klubów certyfikowanych

  Mimo naturalnej konkurencji, założyliśmy swoistą rodzinę Klubów certyfikowanych przez Football Development Institute. Opracowaliśmy różnorodne zalety przynależności do tego grona. Począwszy od udziału w platformie wymiany doświadczeń, poprzez zamknięty system przekazywania wiedzy, nawiązanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi Klubami, aż po wspólne projekty badawcze.