Football Development Institute
Rozwój Klubów

Korzyści dla Klubów

Podjęcie współpracy z Football Development Institute posiada bardzo duży potencjał. W tym miejscu podsumowujemy kluczowe korzyści z perspektywy Klubów.

Profity merytoryczne

 • „Tożsamość piłkarska FDI”

  Jesteśmy bezwzględnymi przeciwnikami stereotypów, trendów, kopiowania rozwiązań. Wszystkie projekty Football Development Institute wynikają z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej”, a to oznacza, że stosujemy niespotykaną nigdzie indziej interpretację piłki nożnej, jak również własne koncepcje merytoryczne. W ten sposób Kluby współpracujące zyskują całkowicie odmienną perspektywę myślenia, pracy oraz jej oceny.

 • Doradzamy od pierwszego momentu

  Każda współpraca bazuje na decyzjach. Należy je podejmować świadomie, dlatego od pierwszego kontaktu doradzamy. Nasze doradztwo wstępne dotyczy wyjaśnienia zasad i potencjalnego zakresu kooperacji, przedstawienia zalet współpracy w perspektywie konkretnego Klubu, szczegółowego doboru obszarów objętych rozwojem, terminu inauguracji oraz optymalnego okresu współpracy.

 • Bazowe formy wsparcia

  Istnieją różne konfiguracje współpracy Klubu z Football Development Institute. W pierwszym momencie warto jednak zwrócić uwagę na Doradztwo oraz Audyt merytoryczny. Doradztwo ze strony FDI pozwala przedstawicielom podmiotu piłkarskiego zyskiwać nową perspektywę merytoryczną, wyjaśniać wątpliwości, weryfikować własny sposób myślenia i czerpać fachową wiedzę. Audyt merytoryczny – rozumiany jako ewaluacja obecnego stanu oraz postawienie diagnozy – stanowi warunek konieczny do wielopłaszczyznowego oraz długofalowego rozwoju Klubu.

 • „Tożsamość Klubu”

  Większość Klubów w Europie nie posiada precyzyjnie określonego Profilu Klubu, co naturalnie wyklucza obecność zdecydowanie bardziej rozbudowanej „Tożsamość Klubu”. Ten fakt powoduje chaotyczne działanie, jak również brak możliwości kompleksowego i systematycznego rozwoju. Odnalezienie swojego profilu i swojej tożsamości – połączone z permanentnym wdrażaniem koncepcji oraz konsekwentnym przestrzeganiem ustalonych zasad – otwiera przed podmiotem piłkarskim nowe perspektywy. FDI wydatnie pomaga Klubom w tym aspekcie, przeprowadzając przez proces wypracowania indywidualnej „Tożsamości Klubu”.

 • Stopniowa transformacja Klubu

  Systematyczna współpraca z Football Development Institute – w zależności od preferencji Klubu – może przybrać jeden z dwóch trybów: etapowy lub ciągły. Przy wyborze pierwszego z wymienionych trybów wsparcie również posiada charakter długofalowy, jednak poszczególne etapy realizowane są w określonych odstępach czasowych. Indywidualnie układany plan współpracy obejmuje w każdej systematycznej konfiguracji wykorzystanie potencjału Doradztwa, stosowanie instrumentu w postaci Audytu merytorycznego, a także realizację pojedynczych Projektów rozwojowych. Nasze długofalowe wsparcie prowadzi do zmiany sposobu myślenia osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych w kontekście rozumienia piłki nożnej, a także ewolucji Klubu. Wielopłaszczyznowe działanie FDI stopniowo transformuje naszego Partnera w organizację piłkarską nowego formatu.

 • „Kompleksowy rozwój Klubu”

  Najwyższy stopień kooperacji oraz najlepsza droga do wszechstronnego rozwoju Klubu na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. Program „Kompleksowy rozwój Klubu” zawiera wypracowanie „Indywidualnego Planu Rozwoju Klubu”, zdefiniowanie charakterystycznej „Tożsamości Klubu”, a także zaprojektowanie szczegółowego „Modelu Rozwoju Klubu”. Całokształt programu obejmuje Doradztwo, Audyt merytoryczny oraz Projekty rozwojowe. Konsekwentna realizacja programu powoduje podniesienie poziomu funkcjonowania podmiotu piłkarskiego w dziesięciu obszarach rozwoju: Zarządzanie Klubem | Piłkarska baza intelektualna | Piłka nożna & Zarządzanie | Komunikacja & Marketing | Finanse | Prawo & Licencjonowanie | Technologia | Infrastruktura | Psychologia | Compliance & Integrity. Działania podejmowane przez Football Development Institute wyróżniają się koncepcyjnym, merytorycznym, strukturalno-organizacyjnym oraz operacyjnym połączeniem wszystkich komórek działu sportowego, kompletu projektów sportowych oraz konceptu sportowego z innymi działami Klubu. W ten sposób tworzymy synergie rozwojowe, a także interdyscyplinarne mechanizmy rozwoju. Podczas długofalowego procesu przeobrażamy naszego Partnera w Klub piłkarski nowego formatu.

 • Hierarchia rozwoju Klubu

  Tymczasowe ponadprzeciętne wyniki sportowe są jednoznacznie kontraproduktywne, ponieważ nie mają podstaw zbudowanych przez Klub, a wynikają ze szczęśliwych splotów okoliczności. Powstałe złudzenie przykrywa faktycznie niski stan podmiotu piłkarskiego, co blokuje refleksję, rozwój, stabilizację sportową i realizację celów. Korzystna koincydencja wkrótce się kończy i zostaje pustka. Koncepcyjne wprowadzenie jakości gry zespołu (a przez to zawodników) na wysoki poziom oraz długofalowe utrzymanie tego standardu odbywają się wyłącznie poprzez wieloobszarowy rozwój Klubu, bowiem mecz piłkarski jest efektem końcowym wielotorowo wykonywanej pracy. „Wieloobszarowy rozwój Klubu” to bardzo szerokie pojęcie. I trudne w realizacji. Własna tożsamość, koncept piłkarski, planowanie strategiczne, działanie strukturalne, spójność poczynań, postępowanie obliczalne, systematyczny postęp, kontrola nad wydarzeniami – wymienione aspekty stanowią dla licznych europejskich Klubów nieosiągalny luksus. Warto pomyśleć o zdobyciu przewagi nad konkurencją. I komforcie własnej pracy.

 • Przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej

  Kluby piłkarskie powinny być zarządzane przez osoby o kompetencjach, uprawniających do zajmowania tak odpowiedzialnych stanowisk. Brak spełnienia tego warunku prowadzi do niedorozwoju i destabilizacji wielu obszarów Klubu, a dodatkowo degradacji jego potencjału. Dlatego oferujemy kursy oraz indywidualne procesy edukacyjne dla Członków Zarządu. Przygotowaliśmy dwa scenariusze. Przy równoczesnej współpracy z Klubem: dzięki wyższej świadomości kadry zarządzającej, rozwój jest dostrzegany i pielęgnowany. Jako jedyna forma kooperacji: Członkowie Zarządu, wyedukowani przez FDI, wprowadzają nabytą świadomość oraz zasób wiedzy do swoich Klubów.

 • Rekrutacja Specjalistów

  Kluby często żyją w złudnym przekonaniu, że wybór klasowych Specjalistów na rynku jest duży, a pozyskanie pasujących do poszukiwanych kryteriów fachowców nie należy do trudnych zadań. Klasyczny błąd myślowy, ponieważ do wyznaczenia Profilu Stanowiska, Profilu Specjalisty, wyselekcjonowania Kandydatów, przeprowadzenia odpowiedniego procesu rekrutacyjnego i wyboru właściwej osoby należy posiadać stosowne kompetencje. Współpracując z Football Development Institute, można liczyć na naszą ekspertyzę w rzeczonym zakresie, a ponadto na polecanie Kandydatów z bazy danych Absolwentów („FDI Prospect”). To nie tylko konkretne nazwiska, ale też precyzyjnie przygotowane profile. Na końcu należy jeszcze uzyskać wolę przyjęcia oferty przez Specjalistę – im wyższa wartość merytoryczna Klubu, tym zadanie staje się bardziej realne. Rozwój we współpracy z FDI niezwykle pomaga.

 • Certyfikacja

  Wszystkie Kluby współpracujące otrzymują adekwatne certyfikaty, poświadczające otwartość na profesjonalny rozwój. Wprawdzie dla Football Development Institute liczą się przede wszystkim kolejne etapy postępu Klubu partnerskiego, jednak przyznanie certyfikatu umożliwia podmiotowi piłkarskiemu budowanie dodatkowej narracji wizerunkowej i marketingowej.

 • Rodzina Klubów FDI

  Mimo naturalnej konkurencji, założyliśmy swoistą rodzinę Klubów certyfikowanych przez Football Development Institute. Opracowaliśmy różnorodne zalety przynależności do tego grona. Począwszy od udziału w platformie wymiany doświadczeń, poprzez zamknięty system przekazywania wiedzy, nawiązanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi Klubami, aż po wspólne projekty badawcze.