Football Development Institute
Edukacja

Korzyści dla Specjalistów

Aktywna współpraca z Football Development Institute niesie ze sobą wiele korzyści. Tutaj sformułowaliśmy kluczowe przywileje z perspektywy Specjalisty.

Profity merytoryczne

 • „Tożsamość piłkarska FDI”

  Jesteśmy bezwzględnymi przeciwnikami stereotypów, trendów, kopiowania rozwiązań. Wszystkie projekty Football Development Institute wynikają z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej”, a to oznacza, że stosujemy niespotykaną nigdzie indziej interpretację piłki nożnej, jak również własne koncepcje merytoryczne. W ten sposób osoby edukowane zyskują całkowicie odmienną perspektywę myślenia oraz pracy koncepcyjnej.

 • Płaszczyzny koncepcyjne edukacji

  Edukacja ze znakiem FDI bazuje na sześciu płaszczyznach koncepcyjnych. W pierwszej kolejności budujemy piłkarską bazę intelektualną, a także przekazujemy szczegółowo zdefiniowaną oraz sprawdzoną wiedzę – nazywamy ją „Teorią praktyczną”. Przeprowadzamy konwersję wiedzy w kompetencje pochodne, przygotowujemy w sposób praktyczny do stosownej roli specjalistycznej oraz kształtujemy samodzielność zawodową. Wspieramy również proces wypracowania indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej” Specjalistów.

 • System edukacyjny

  „System edukacyjny FDI” obejmuje cztery kompleksy dydaktyczne. Pierwszy z nich, jednocześnie kluczowy, to nowatorskie merytorycznie i certyfikowane kursy specjalistyczne. Wszyscy Absolwenci kursów mogą korzystać z opieki doradczej, natomiast przed Specjalistami o statusie „FDI Prospect” otwiera się szansa na udział w Stażach edukacyjnych (europejskie Kluby) oraz przystąpienie do długofalowych Programów mentorskich, stanowiących podstawę indywidualnego rozwoju.

 • Kursy specjalistyczne

  Football Development Institute oferuje – w zależności od omawianej roli Specjalisty – kursy jedno- lub dwustopniowe. Sumarycznie trwają one pół roku, rok albo dwa lata, a podczas konkretnego okresu odbywają się zjazdy stacjonarne, webinary oraz zadania projektowe. Dzięki szerokiemu zakresowi czasu, mamy możliwość realizowania kompleksowych programów edukacyjnych.

 • Koncept kursów specjalistycznych

  Koncepty kursów dopasowane są do naszej definicji oraz naszego profilu stanowiska konkretnej roli specjalistycznej, a także autorskiego „Modelu Rozwoju Klubu”. Na tej podstawie tworzymy praktyczne programy merytoryczne, oparte na propagowanych przez nas standardach w kontekście umiejscowienia w strukturze Klubu, obszarów działania, zakresu merytorycznego, zagadnień specjalistycznych, decyzyjności oraz potrzebnych kompetencji. Większość oferowanych przez nas kursów w Polsce nie istnieje, a w innych krajach europejskich mają bardzo ogólne programy. FDI koncentruje się na pracy w Klubie, autorskim spojrzeniu na rolę i kompleksowym ujęciu tematyki.

 • Unifikacja programowa

  FDI stoi na straży jednolitości programowej. Wszystkie przedstawiane treści muszą korespondować z charakterystyczną „Tożsamością piłkarską” Instytutu. Dlatego zdecydowaną większość zajęć prowadzą członkowie Zespołu stałego Football Development Institute. Równolegle funkcjonuje przemyślany proces doboru ekspertów zewnętrznych, podobnie jak szczegółowy system współpracy. To kolejna różnica w porównaniu do klasycznych kursów czy konferencji, podczas których prelegenci dobierani są przypadkowo, zaś organizator nie ingeruje w przekazywane informacje.

 • „Tożsamość piłkarska” Specjalisty

  W trakcie pracy z Kursantem, a potem Absolwentem, na każdym kroku podkreślamy istotę wypracowania indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”. Niewiele osób ją posiada: większość nie dostrzega tego deficytu u siebie, inni nie są w stanie przeprowadzić tak skomplikowanego procesu. A przecież bez własnej zawodowej identyfikacji merytorycznej nie istnieje samodzielność, wysoka jakość, niezależność, rozwój i kontrolowana perspektywa. Pomoc Instytutu w tym kontekście jest nieoceniona.

 • Elitarne grono

  Dokumentacja rekrutacyjna, egzamin wstępny oraz rozmowa kwalifikacyjna gwarantują, że na miano Uczestnika poszczególnych kursów należy zapracować. W ten sposób dbamy o odpowiednią charakterystykę Kursantów, determinującą poziom wewnętrznych dyskusji, a także wykonywanych zadań. Ćwiczenia kontekstowe, zadania projektowe, testy kompetencyjne, praca, jej obrona i egzamin końcowy służą utrzymaniu właściwej motywacji, jednocześnie wspomagają skuteczność procesu edukacyjnego.

 • Długofalowa edukacja i budowanie kariery

  Każdy Kursant uzyska wiedzę, pozwalającą myśleć o pracy w profesjonalnym Klubie na najwyższym poziomie. Nie tylko na terenie Polski, ale także Europy. Świadczenia doradcze, a ponadto – dla Absolwentów o statusie „FDI Prospect” – Staże edukacyjne i kompleksowe Programy mentorskie dają możliwość stałego rozszerzania horyzontów merytorycznych, doskonalenia kompetencji, praktycznego przygotowania do stosownej roli specjalistycznej, konsultowania własnych przemyśleń oraz poczynań, a także dalszego wypracowywania indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”. Wyselekcjonowani Specjaliści mogą też zostać bezpośrednio poleceni do Klubów współpracujących z FDI.

 • Certyfikacja

  Absolwenci – po skutecznym zaliczeniu zadań projektowych i testów kompetencyjnych, napisaniu pracy, jej obronie oraz zdaniu egzaminu końcowego – otrzymują certyfikaty ukończenia kursu. W naszej opinii wiedza, kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie stanowią dużo większą wartość niż dokument, jednak zdajemy sobie sprawę, że Uczestnicy oraz Pracodawcy cenią prestiżowe certyfikaty.

 • Stacjonarny charakter

  Większość jednostek edukacyjnych podczas kursów odbywa się stacjonarnie, dzięki czemu pojawia się niepowtarzalna możliwość nawiązania interesujących kontaktów zawodowych – zarówno z Marcinem Gaborem, osobami pracującymi na rzecz Instytutu, ekspertami zewnętrznymi, jak również innymi Kursantami.