Football Development Institute
Edukacja

Korzyści dla Specjalistów

Aktywna współpraca z Football Development Institute niesie ze sobą wiele korzyści. Tutaj sformułowaliśmy kluczowe przywileje z perspektywy Specjalisty.

Profity merytoryczne

 • „Tożsamość piłkarska FDI”

  Jesteśmy bezwzględnymi przeciwnikami stereotypów, trendów, kopiowania rozwiązań. Wszystkie projekty Football Development Institute wynikają z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej”, a to oznacza, że stosujemy niespotykaną nigdzie indziej interpretację piłki nożnej, jak również własne koncepcje merytoryczne. W ten sposób osoby edukowane zyskują całkowicie odmienną perspektywę myślenia oraz pracy koncepcyjnej.

 • Płaszczyzny edukacyjne

  Edukacja ze znakiem FDI bazuje na sześciu płaszczyznach koncepcyjnych. W pierwszej kolejności budujemy piłkarską bazę intelektualną, a także przekazujemy szczegółowo zdefiniowaną oraz sprawdzoną wiedzę – nazywamy ją „Teorią praktyczną”. Przeprowadzamy konwersję wiedzy w kompetencje pochodne, przygotowujemy w sposób praktyczny do stosownej roli specjalistycznej oraz kształtujemy samodzielność zawodową. Wspieramy również proces wypracowania indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej” Specjalistów.

 • System edukacyjny

  „System edukacyjny FDI” składa się z edukacji kompleksowej oraz selektywnej. Edukacja kompleksowa obejmuje cztery główne obszary dydaktyczne. Pierwszy z nich, jednocześnie kluczowy, to nowatorskie merytorycznie i certyfikowane kursy specjalistyczne. Wszyscy Absolwenci kursów mogą korzystać z opieki doradczej, natomiast przed Specjalistami o statusie „FDI Prospect” otwiera się szansa na udział w Stażach edukacyjnych (europejskie Kluby) oraz przystąpienie do długofalowych Programów mentorskich, stanowiących podstawę indywidualnego rozwoju. Uzupełnieniem idei edukacji kompleksowej – a jednocześnie bazą dla edukacji selektywnej – są webinary, webinary „na żądanie”, konferencje oraz kursy online.

 • Kursy specjalistyczne

  Football Development Institute oferuje – w zależności od omawianej roli Specjalisty – kursy jedno- lub dwustopniowe. Sumarycznie trwają one pół roku, rok albo dwa lata, a podczas konkretnego okresu odbywają się zjazdy stacjonarne, obejmujące wykłady, ćwiczenia kontekstowe, zadania projektowe oraz prezentacje. Metodyka stacjonarna jest uzupełniana o zdalne środki metodyczne. Dzięki szerokiemu zakresowi czasu, mamy możliwość realizowania rozbudowanych programów edukacyjnych.

 • Koncept kursów specjalistycznych

  Koncepty kursów wynikają z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej FDI”, a także autorskiego „Modelu Rozwoju Klubu FDI”, są dopasowane do naszej definicji oraz naszego profilu stanowiska konkretnej roli specjalistycznej. Na tej podstawie tworzymy praktyczne programy merytoryczne, oparte na propagowanych przez nas standardach. Chodzi o rangę, charakter i główne cele strategiczne omawianej roli Specjalisty, umiejscowienie w strukturze Klubu, obszary działania, zakresu merytoryczny działań, zagadnienia specjalistyczne, decyzyjność oraz potrzebne kompetencje. FDI koncentruje się zawsze na pracy w Klubie, autorskim spojrzeniu na rolę i kompleksowym ujęciu tematyki. To duży wyróżnik w porównaniu do innych kursów w Europie o podobnej tematyce.

 • Unifikacja programowa

  FDI stoi na straży jednolitości programowej. Wszystkie przedstawiane treści muszą korespondować z charakterystyczną „Tożsamością piłkarską” Instytutu. Dlatego zdecydowaną większość zajęć prowadzą członkowie Zespołu stałego Football Development Institute. Równolegle funkcjonuje przemyślany proces doboru ekspertów zewnętrznych, podobnie jak szczegółowy system współpracy. To kolejna różnica w porównaniu do klasycznych kursów czy konferencji, podczas których prelegenci dobierani są przypadkowo, zaś organizator nie ingeruje w przekazywane informacje.

 • „Tożsamość piłkarska” Specjalisty

  W trakcie pracy z Kursantem, a potem Absolwentem, na każdym kroku podkreślamy istotę wypracowania indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”. Niewiele osób ją posiada: większość nie dostrzega tego deficytu u siebie, inni nie są w stanie przeprowadzić tak skomplikowanego procesu. A przecież bez własnej zawodowej identyfikacji merytorycznej nie istnieje samodzielność, wysoka jakość, niezależność, rozwój i kontrolowana perspektywa. Pomoc Instytutu w tym kontekście jest nieoceniona.

 • Elitarne grono

  Dokumentacja rekrutacyjna, egzamin wstępny oraz rozmowa kwalifikacyjna gwarantują, że na miano Uczestnika poszczególnych kursów należy zapracować. W ten sposób dbamy o odpowiednią charakterystykę Kursantów, determinującą poziom wewnętrznych dyskusji, a także wykonywanych zadań. Ćwiczenia kontekstowe, zadania projektowe, testy kompetencyjne, praca, jej obrona i egzamin końcowy służą utrzymaniu właściwej motywacji, jednocześnie wspomagają skuteczność procesu edukacyjnego.

 • Długofalowa edukacja i planowanie kariery

  Kursy specjalistyczne gwarantują ogromną dawkę niestandardowej wiedzy. Doradztwo, staże edukacyjne oraz programy mentorskie tworzą następną płaszczyznę rozwoju Specjalisty. Na trzecim pułapie znajdują się webinary, konferencje, jak również kursy online, w komplecie wspierające długofalowy proces edukacyjny. W ten sposób powstaje kompleksowa architekura edukacyjna, umożliwiająca stałe rozszerzanie horyzontów merytorycznych, doskonalenie kompetencji, praktyczne przygotowanie do stosownej roli specjalistycznej, konsultowanie własnych przemyśleń oraz poczynań, a także dalsze wypracowywanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”. Każdy Kursant zostaje wyposażony w narzędzia, pozwalające myśleć o pracy w profesjonalnym Klubie na najwyższym poziomie. Nie tylko na terenie Polski, ale także Europy. FDI pomaga jednocześnie w planowaniu kariery, tworząc indywidualną mapę i polecając wyselekcjonowanych Specjalistów bezpośrednio do Klubów współpracujących z Instytutem.

 • Certyfikacja

  Absolwenci – po skutecznym zaliczeniu zadań projektowych i testów kompetencyjnych, napisaniu pracy, jej obronie oraz zdaniu egzaminu końcowego – otrzymują certyfikaty ukończenia kursu. W naszej opinii wiedza, kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie stanowią dużo większą wartość niż dokument, jednak zdajemy sobie sprawę, że Uczestnicy oraz Pracodawcy cenią prestiżowe certyfikaty.

 • Budowanie sieci kontaktów

  FDI tworzy dla Specjalistów wiele okazji do rozbudowywania sieci kontaktów w świecie profesjonalnej piłki nożnej. Większość jednostek edukacyjnych podczas kursów specjalistycznych odbywa się stacjonarnie, dzięki czemu pojawia się możliwość nawiązania interesujących znajomości zawodowych – zarówno z Marcinem Gaborem, osobami pracującymi na rzecz Instytutu, ekspertami zewnętrznymi, jak również innymi Kursantami. Doskonałą szansą na zwiększenie liczby wizytówek stają się konferencje, a ważne kontaky można też zdobyć podczas stażów edukacyjnych. Football Development Institute pozwala na intensywną komunikację nawet w ramach wydarzeń edukacyjnych online. Liczne oraz właściwe kontakty posiadają potencjał wsparcia w pokazaniu swojej jakości zawodowej.