Football Development Institute
Edukacja

Certyfikacja | Specjaliści

Wprawdzie stoimy na stanowisku, że wiedza, kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie są zdecydowanie ważniejsze niż najbardziej prestiżowy dokument, jednak postanowiliśmy wprowadzić „System certyfikacyjny”.

W ten sposób potwierdzamy uczestnictwo w „Systemie edukacyjnym”, przedstawiamy historię edukacji, wystawiamy ocenę merytoryczną, promujemy osoby wyróżnione certyfikatem, a także umożliwiamy kojarzenie certyfikowanych Specjalistów z certyfikowanymi Klubami.

Każdy ze Specjalistów, po otrzymaniu dyplomu FDI, będzie miał dostęp do swojego profilu w wewnętrznym systemie informatycznym Football Development Institute. W specjalnej zakładce pojawią się stosowne informacje na temat przebiegu współpracy oraz wszystkie certyfikaty.

„System certyfikacyjny” zawiera różne stopnie. Do uzyskania każdego z nich należy zrealizować jedno kryterium w ramach konkretnej grupy.

Specjaliści

Certyfikat
Bronze
 • zakończenie sukcesem 1. stopnia kursu

lub

 • zakończenie sukcesem kursu jednostopniowego
Certyfikat
Silver
 • zakończenie sukcesem 2. stopnia kursu

lub

 • zakończenie sukcesem kursu jednostopniowego + Program mentorski (minimum rok)
Certyfikat
Gold
 • zakończenie sukcesem 2 różnych kursów dwustopniowych

lub

 • zakończenie sukcesem 1 kursu dwustopniowego + 1 kursu jednostopniowego + Program mentorski (minimum rok)

lub

 • zakończenie sukcesem 3 kursów jednostopniowych + Program mentorski (minimum rok)
Certyfikat
Platinum
 • zakończenie sukcesem 2 różnych kursów dwustopniowych + Program mentorski (minimum rok)

lub

 • zakończenie sukcesem 1 kursu dwustopniowego + 1 kursu jednostopniowego + Program mentorski (minimum dwa lata)

lub

 • zakończenie sukcesem 1 kursu dwustopniowego + 1 kursu jednostopniowego + Program mentorski (minimum rok) + procedura dowodząca pracy według „Tożsamości piłkarskiej FDI” (minimum rok)

lub

 • zakończenie sukcesem 3 kursów jednostopniowych + Program mentorski (minimum rok) + procedura dowodząca pracy według „Tożsamości piłkarskiej FDI” (minimum rok)
Certyfikat
Diamond
 • zakończenie sukcesem 2 różnych kursów dwustopniowych + Program mentorski (minimum rok) + procedura dowodząca pracy według „Tożsamości piłkarskiej FDI” (minimum rok)

lub

 • zakończenie sukcesem 1 kursu dwustopniowego + 1 kursu jednostopniowego + Program mentorski (minimum dwa lata) + procedura udowadniająca pracę według „Tożsamości piłkarskiej FDI” (minimum rok)

lub

 • zakończenie sukcesem 3 kursów jednostopniowych + Program mentorski (minimum dwa lata) + procedura dowiedzenia pracy według „Tożsamości piłkarskiej FDI” (minimum rok)