Football Development Institute
Instytut

Kariera

Football Development Institute niczego nie pozostawia przypadkowi. W sposób koncepcyjny, ustrukturyzowany i precyzyjny budujemy Zespół stały oraz ekspercki.


Budowa zespołu bazuje na następujących filarach:


 • Profil Instytutu
 • „Tożsamość piłkarska FDI”
 • strategia FDI
 • Profil Stanowiska
 • Profil Specjalisty
 • przede wszystkim scouting Kandydatów, w drugiej kolejności profesjonalny, wielostopniowy proces rekrutacyjny
 • analiza stopnia dopasowania Kandydata do Profilu Instytutu, „Tożsamości piłkarskiej FDI”, strategii FDI, Profilu Stanowiska oraz Profilu Specjalisty

FDI jako pracodawca

Nasze wieloetapowe procesy rekrutacyjne przewidują miejsce dla osób, które odpowiedzą w wymagany sposób na opublikowane ogłoszenie lub otrzymają zaproszenie po przesłaniu aplikacji inicjatywnej.

Jeden z elementów składowych Profilu Instytutu stanowi charakterystyka FDI jako pracodawcy. Przed złożeniem akcesu do Football Development Institute należy koniecznie zapoznać się z poniższymi informacjami.


 • liczy się charakter, profesjonalizm, potencjał, a nie doświadczenie
 • wymagający względem Współpracowników
 • najpierw człowiek, potem zespół, na końcu Współpracownik
 • konieczność wypracowania swojej pozycji
 • bezwzględny wymóg identyfikacji z Profilem Instytutu oraz „Tożsamością piłkarską FDI”
 • duża lojalność wobec Współpracownika
 • indywidualna ścieżka rozwoju Współpracownika
 • możliwość awansu w hierarchii
 • liczne profity pozamaterialne
 • progresywny wzrost wynagrodzeń

Aktualnie posiadamy wakaty na następujące stanowiska:

WAŻNE:
Każda aplikacja musi zawierać informacje oraz dokumenty, a także przyjąć formę, przewidzianą w konkretnym ogłoszeniu. Zgłoszenie niespełniające wymogów formalnych lub merytorycznych zostanie natychmiast odrzucone.
Bez informacji zwrotnej.

Jesteś zainteresowany współpracą z Football Development Institute, ale nie znalazłeś ogłoszenia, które odpowiada Twoim kompetencjom oraz preferencjom? W takim przypadku masz możliwość złożenia aplikacji inicjatywnej.


Nie gwarantujemy zatrudnienia, natomiast na pewno odpowiemy na każdą aplikację. Przekażemy również konkretną informację.
W jednej z trzech form:
 • zaproszenie osoby aplikującej do jednego z procesów rekrutacyjnych
 • zachowujemy kandydaturę na przyszłość
 • nie jesteśmy zainteresowani złożoną aplikacją