Football Development Institute
Edukacja

Przebieg kursu specjalistycznego

Poniżej przedstawiamy standardowy przebieg certyfikowanych kursów.

Szczegółowe informacje organizacyjne na temat konkretnego kursu specjalistycznego, podobnie jak struktura programowa oraz warunki dopuszczenia, znajdują się w panelu stosownego wydarzenia edukacyjnego.

Kurs specjalistyczny

 • Konsultacja wstępna

  Na początku kłębią się pytania. Który kurs powinienem wybrać? Czy ten kurs jest odpowiedni dla mnie?
  Jak wyglądają szanse na skuteczną aplikację? Będę w stanie pogodzić uczestnictwo z pracą zawodową? Czy dam radę merytorycznie? A to tylko część z pytań, które pojawiają się w związku z podjęciem decyzji o chęci aplikowania. Football Development Institute chętnie pomaga w rozwikłaniu zagadek oraz rozwianiu wątpliwości, wspierając w sposób fachowy i w pełni merytoryczny.

 • Aplikowanie

  Złożenie aplikacji w trybie elektronicznym – poprzez witrynę internetową football-development-institute.net – jest wyłączną akceptowaną formą zgłoszenia przez Specjalistę do udziału w kursie. Przed rozpoczęciem procesu aplikacji należy zapoznać się z warunkami dopuszczenia do konkretnego kursu specjalistycznego oraz informacjami dotyczącymi wymogów formalnych (dokumentacja, płatności). Wymienione treści zostały dokładnie sformułowane w każdym panelu kursu. Przesłanie wniosku aplikacyjnego nie oznacza przyjęcia na kurs, lecz rozpoczyna procedurę weryfikacyjną. W jej ramach Football Development Institute podejmie decyzję o dalszym procedowaniu aplikacji lub jej odrzuceniu.

 • Egzaminy rekrutacyjne

  Pozytywne rozpatrzenie aplikacji, a zarazem zakwalifikowanie Kandydata do kolejnego etapu, otwiera możliwość przystąpienia do egzaminów rekrutacyjnych. To ostatni krok przed ewentualnym uczestnictwem w kursie specjalistycznym. Egzaminy składają się z dwóch części:

  test kompetencyjny

  rozmowa kwalifikacyjna

  Każda grupa Kursantów składa się maksymalnie z 22 osób.

 • Kurs specjalistyczny

  Zakończenie sukcesem procesu rekrutacyjnego oznacza dopuszczenie do udziału w kursie Football Development Institute. Od tego momentu należy dobrze zaplanować swój czas, ponieważ kurs specjalistyczny trwa 6 lub 12 miesięcy.

  Przykład: 12 miesięcy

  Kurs posiada charakter stacjonarny z uzupełnieniem w formie pracy zdalnej. Raz w miesiącu odbywają się zjazdy na terenie Warszawy, które trwają 2-3 dni. W ciągu roku zaplanowaliśmy 27 dni zajęć stacjonarnych (każdy podzielony na dwa czterogodzinne bloki), tworzące 54 bloki edukacyjne i sumujące się do 216 godzin pracy w naszej siedzibie edukacyjnej. Dodatkowo w każdym miesiącu uwzględniliśmy 1-2 webinary tematyczne, a do tego dochodzi praca nad zadaniami projektowymi, przygotowaniem do testów wiedzowych/kompetencyjnych, redagowaniem pracy końcowej, a także konsultacje doradcze. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy także kurs języka angielskiego lub niemieckiego z akcentem na konkretną rolę specjalistyczną.

  Edukacja, podczas kursu organizowanego przez FDI, bazuje na sześciu grupach metodycznych:

  przekazywanie wiedzy | „Teoria praktyczna”

  • wykłady
  • webinary
  • materiały drukowane
  • materiały filmowe
  • ćwiczenia kontekstowe
  • doradztwo
  • nadzorowane zadania projektowe

   

  utrwalanie zdobytej wiedzy

  • materiały drukowane
  • materiały filmowe
  • ćwiczenia kontekstowe
  • zadania projektowe
  • prezentacje
  • doradztwo

   

  wypracowywanie indywidualnych przekonań oraz struktur merytorycznych

  • wykłady
  • materiały drukowane
  • materiały filmowe
  • ćwiczenia kontekstowe
  • nadzorowane zadania projektowe
  • zadania projektowe
  • doradztwo

   

  konwersja uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne

  • wykłady
  • webinary
  • materiały drukowane
  • materiały filmowe
  • ćwiczenia kontekstowe
  • nadzorowane zadania projektowe
  • zadania projektowe
  • doradztwo

   

  implementowanie wiedzy i kompetencji pochodnych

  • ćwiczenia kontekstowe
  • nadzorowane zadania projektowe
  • zadania projektowe

   

  weryfikowanie wiedzy oraz kompetencji pochodnych

  • ćwiczenia kontekstowe
  • nadzorowane zadania projektowe
  • zadania projektowe
  • testy wiedzowe
  • testy kompetencji
  • praca końcowa
  • obrona pracy końcowej
  • egzamin końcowy

   

  Do pozytywnego zakończenia kursu, w postaci otrzymania certyfikatu, potrzebne jest zaliczenie wszystkich elementów składowych w podpunkcie „weryfikowanie wiedzy oraz kompetencji pochodnych”.

 • Staże edukacyjne

  Po każdym kursie gremium Zespołu stałego Football Development Institute wybiera dwóch najlepszych Absolwentów, którzy otrzymają propozycję wyjazdu na staż do jednego z europejskich Klubów. Staż jest, oczywiście, precyzyjnie dobrany do reprezentowanej roli specjalistycznej. FDI wyznacza Uczestnikowi stażu zadania do realizacji – po powrocie następuje prezentacja online, podczas której Absolwent omawia zrealizowane cele.

  Znalezienie się we wspomnianym gronie oznacza także przyznanie statusu „FDI Prospect”.