Football Development Institute
Instytut

Cele

Pobierz folder

Cel główny: Podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie

Football Development Institute zdefiniował 25 kompleksów merytorycznych, zawierających około 200 szczegółowych aspektów. Noszą one miano „Obszarów Identyfikujących Poziom Piłki Nożnej” i umożliwiają określenie aktualnego stadium futbolu w Europie. Regularna weryfikacja pozwala formułować szczegółowy werdykt na temat obecnej sytuacji: rozpoznawać postęp, stagnację lub degradację.

Rejestr kompleksów merytorycznych:

definicja piłki nożnej
"Tożsamość piłkarska"
świadomość stanu piłki nożnej
problemy piłki nożnej
trendy w piłce nożnej
rozumienie piłki nożnej
obszary merytoryczne piłki nożnej
rozumienie gry
rola oraz interpretacja taktyki
rozumienie procesów rozwojowych w piłce nożnej
działania boiskowe
koncepcja piłkarska
praca Specjalistów
edukacja Specjalistów
zarządzanie i rozwój Klubów
rozwój drużyn i piłkarzy
komunikacja w piłce nożnej
marketing w piłce nożnej
finanse w piłce nożnej
prawo w piłce nożnej
technologia w piłce nożnej
infrastruktura w piłce nożnej
psychologia w piłce nożnej
interesariusze w piłce nożnej
masowy charakter piłki nożnej

Realizacja celu głównego została podzielona na etapy i obliczona na kilkanaście lat działalności

Podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie jest możliwe na podstawie kompleksowego oraz komplementarnego oddziaływania na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – pełnią one, poza funkcją współczynników weryfikacyjnych, także rolę czynników wpływu. Kierunki oraz sposób oddziaływania znajdują odzwierciedlenie w celach szczegółowych Instytutu.


 • Kształtowanie właściwej świadomości
  obnażanie trendów i stereotypów w „nowoczesnym futbolu”
  przedstawianie poprawnego rozumienia piłki nożnej oraz rozumienia gry, jak również precyzyjne wyjaśnianie „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  promowanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • Upowszechnianie merytorycznych kanonów
  piłka nożna jako gra faktycznie zespołowa
  taktyka/organizacja gry zespołu jako najważniejszy aspekt piłki nożnej
  pomysł na grę jako epicentrum przemyśleń, koncepcji oraz działań
 • Kreowanie prawidłowych standardów
  „Tożsamość piłkarska FDI” jako punkt wyjścia
  budowanie wagi samodzielnego myślenia | ostra krytyka kopiowania trendów
  kompleksowe traktowanie piłki nożnej
 • Prowadzenie merytorycznej komunikacji
  spójna strategia komunikacyjna, wynikająca z „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  strategiczna komunikacja poprzez własne kanały, publikacje (artykuły | książki | projekty badawcze), wystąpienia eksperckie, wypowiedzi medialne
  wyjaśnianie błędów logicznych oraz fragmentarycznego charakteru trendów w piłce nożnej, przedstawianie i utrwalanie pryncypiów „Tożsamości piłkarskiej” Instytutu, dostarczanie argumentów potwierdzających słuszność formułowanych koncepcji
 • Redefiniowanie ról Specjalistów
  ewaluacja 15 ról Specjalistów
  autorskie zdefiniowanie ról Specjalistów | definiowanie wstępne, miejsce w strukturze Klubu, obszary działania, zakres merytoryczny, zagadnienia specjalistyczne, decyzyjność, potrzebne kompetencje
  uznanie definicji FDI za nowy standard europejski
 • Ewoluowanie poziomu merytorycznego Specjalistów
  nowatorskie merytorycznie oraz certyfikowane kursy (roczne, dwuletnie) dla 15 ról Specjalistów, oparte na „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz "Modelu Rozwoju Klubu FDI" | dla Absolwentów dostęp do wsparcia doradczego i mentorskiego
  dodatkowo webinary, konferencje, kursy online
  kompletne programy edukacyjne oraz proces tworzenia indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • Podniesienie jakości funkcjonowania Klubów
  wsparcie doradcze, profesjonalne audyty merytoryczne, realizacja pojedynczych projektów rozwojowych, program „Kompleksowy rozwój Klubu” | wszystko na bazie autorskiej „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz "Modelu Rozwoju Klubu FDI"
  proces wypracowania indywidualnej „Tożsamości Klubu” oraz indywidualnego "Modelu Rozwoju Klubu"
  rozwój Klubu w następujących obszarach: Zarządzanie Klubem | Piłkarska baza intelektualna | Piłka nożna & Zarządzanie | Komunikacja & Marketing | Finanse | Prawo & Licencjonowanie | Technologia | Infrastruktura | Psychologia | Compliance & Integrity
 • Świadczenie doradztwa personalnego
  baza danych Specjalistów (Absolwentów) wraz z profilami | osoby wyedukowane przez FDI
  naturalne regulowanie zapotrzebowania personalnego w Klubach
  FDI jako podmiot polecający odpowiednich Kandydatów
 • Wykorzystanie potencjału analizy oraz researchu
  wewnętrzny dział "Analysis & Research" | gromadzenie informacji oraz danych, prowadzenie projektów badawczych, wykonywanie analiz
  dowody na słuszność przekonań merytorycznych FDI, a także potwierdzających wszechobecnie błędne rozumienie piłki nożnej | wzmocniony efekt przekazu koncepcyjno-merytorycznego
  marka analityczna FDI | poziom ELITE
 • Uzyskanie miana Europejskiego Centrum Kompetencyjnego
  autorska wiedza na temat piłki nożnej w jednym miejscu
  alternatywa dla osób z szerszymi horyzontami
  możliwość wpływu na środowisko zindoktrynowane | realne przełożenie na masowe postrzeganie futbolu

Dowiedz się więcej na temat celów Instytutu

Cele instytutu