Football Development Institute
Instytut

Wizja

Pobierz folder

Świat piłki nożnej wymaga poważnej reformy intelektualnej, prowadzącej do całkowitej zmiany postrzegania, interpretacji, rozwiązań, mechanizmów oraz postaw w ramach kilkudziesięciu najważniejszych obszarów futbolu.

Mimo szerzenia mitu o wysokim stadium ewolucji, zawodowa piłka nożna została – w szerokim kontekście płaszczyzn: intelektualnej, strategicznej, sportowej, organizacyjnej, piłkarskiego zarządzania, komunikacyjno-marketingowej i finansowej – sprowadzona do stanu prymitywnej dyscypliny sportu, schowanej za fasadą blichtru, doskonałej infrastruktury oraz kolorowej promocji.

Postawiona przez Marcina Gabora diagnoza bazuje na piętnastu latach obserwacji, analiz, pracy, definiowania wiedzy, zbierania doświadczeń, jak również tworzenia autorskich koncepcji i struktur merytorycznych. Sama ewaluacja nie czyni jeszcze antidotum, dlatego Marcin Gabor powołał do życia Football Development Institute, budując organizację – koncepcyjnie, strukturalnie oraz w zakresie realizowanych projektów – na kanwie własnej „Tożsamości piłkarskiej”.

Marcin Gabor

Instytucja
edukacyjna, rozwojowa
oraz badawcza

Jesteśmy instytucją bazującą na autorskiej „Tożsamości piłkarskiej”. Oznacza to, że wszystkie projekty zostały oparte o własną piłkarską bazę intelektualną, charakterystyczne dla FDI definicje, koncepty oraz modele. Celem głównym FDI jest podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie na przestrzeni kilkunastu lat.

Do realizacji wszystkich celów (główny | szczegółowe) potrzeba działania wielotorowego, uwzględniającego liczne płaszczyzny oddziaływania. Naszą misję realizujemy na bazie „Komplementarnego planu”, składającego się z czterech elementów koncepcyjnych:

 


Planujemy edukację dla następujących ról specjalistycznych:

Członek zarządu
Specjalista ds. strategii
Specjalista ds. administracji
Specjalista ds. personalnych
Dyrektor ds. sportowych
Trener
Trener przygotowania motorycznego
Trener Bramkarzy
Analityk
Scout
Psycholog sportowy | Trener mentalny
Dyrektor Akademii | Koordynator ds. szkolenia młodzieży
inne role w dziale sportowym & Akademii
Specjalista ds. komunikacji
Specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. finansowych
Specjalista ds. prawnych
Specjalista ds. compliance

Profil Instytutu

Każde drzewo rośnie w siłę, trzymając się ciągle tych samych korzeni. Football Development Institute posiada ideologiczne punkty odniesienia w następujących dziedzinach:


Ogólne wartości
 • uczciwość
 • szacunek
 • kultura osobista
 • profesjonalizm
 • zaangażowanie
 • dyscyplina
 • konsekwencja
 • determinacja
 • wiarygodność
 • ciężka praca
Charakterystyka instytucji
 • własne przekonania
 • lojalność wobec własnych przekonań
 • stałe filary merytoryczne
 • intelektualny ciąg przyczynowo-skutkowy
 • precyzyjna struktura projektu
 • szczegółowa koncepcja
 • przemyślane działania
 • fachowość
 • najwyższa jakość
 • elitarna jednostka edukacyjno-rozwojowo-badawcza
Piłkarskie DNA
 • piłka nożna jest kompleksowa i skomplikowana
 • piłka nożna to sport ekstremalnie zespołowy – nie zawodnik, tylko zespół jako jednostka
 • taktyka (organizacja gry) jako najważniejszy element - ma wpływ na wszystkie aspekty boiskowe i pozaboiskowe
 • Model Gry stanowi punkt wyjścia do wszelkich przemyśleń, koncepcji, działań
 • w piłce nożnej występują dwie fazy gry
 • jakość gry zawodnika zależy od jakości gry zespołu | umiejętności indywidualne mają najmniejszy wpływ na strukturę oraz jakość gry drużyny
 • wszelki rozwój to proces długofalowy
 • rozwój drużyny bazuje na podniesieniu poziomu organizacji gry oraz obszarów wspierających organizację gry
 • rozwój piłkarzy jest możliwy tylko poprzez rozwój zespołu
 • ocenie podlega wykonanie, nie efekt
Definicja sukcesu
 • wierność własnym przekonaniom
 • realizacja zaplanowanych kursów dla Specjalistów
 • skuteczny proces edukacji
 • wsparcie w rozwoju określonej liczby Klubów
 • status instytucji opiniotwórczej
 • osiągnięcie rangi centrum kompetencyjnego
 • wpływ na zmianę sposobu myślenia o piłce nożnej
 • przywrócenie piłce nożnej charakteru dyscypliny zespołowej
 • działania na terenie całej Europy
 • oddziaływanie na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej" - podniesienie poziomu całej dyscypliny sportu
FDI jako pracodawca
 • liczy się charakter, profesjonalizm, potencjał, a nie doświadczenie
 • wymagający względem Współpracowników
 • najpierw człowiek, potem zespół, na końcu Współpracownik
 • konieczność wypracowania swojej pozycji
 • bezwzględny wymóg identyfikacji z Profilem Instytutu oraz „Tożsamością piłkarską FDI”
 • duża lojalność wobec Współpracownika
 • indywidualna ścieżka rozwoju Współpracownika
 • możliwość awansu w hierarchii
 • liczne profity pozamaterialne
 • progresywny wzrost wynagrodzeń
Aspekty społeczne
 • duża wrażliwość na problemy społeczne i socjalne
 • mocny akcent na rozwój osób współpracujących
 • udział w procesach rekrutacyjnych bez konieczności posiadania doświadczenia
 • otwieranie możliwości współpracy młodym ludziom – ułatwienie wejścia na ścieżkę zawodową
 • czytelne kryteria oceny Współpracowników
 • promowanie postaw wzmacniających ludzką godność
 • różne formy pomocy dla osób zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniach edukacyjnych FDI
 • niekonwencjonalna edukacja jako czynnik budowania niezależności ludzkiej
 • udzielanie wsparcia w celu znalezienia miejsca pracy
 • terminowe pokrywanie rachunków względem kontrahentów zewnętrznych

Autorska tożsamość

Tożsamość Instytutu bazuje na autorskiej „Tożsamości piłkarskiej Marcina Gabora”, który twierdzi, że bez własnej zawodowej identyfikacji merytorycznej nie istnieje samodzielność, wysoka jakość, niezależność, rozwój i kontrolowana perspektywa.

Marcin Gabor
Autor koncepcji Instytutu

„Tożsamość piłkarska” według Marcina Gabora składa się z trzech obszarów:

1
Fundament personalny
2
Piłkarska baza intelektualna
3
Moduł merytoryczny

Fundament personalny obejmuje sześć segmentów, charakteryzujących podejście do swojej roli specjalistycznej oraz działania w świecie piłki nożnej przez pryzmat osobowości. Piłkarska baza intelektualna to całokształt przemyśleń, rozumienia, przekonań, wiedzy i wizji w ramach 25 kluczowych obszarów piłki nożnej.

Teza Marcina Gabora głosi, że Fundament personalny oraz Piłkarska baza intelektualna stanowią punkt wyjścia do Modułu Merytorycznego, czyli całokształtu pochodnych – specyficznych dla danej osoby lub organizacji sportowej: definicji, koncepcji, modeli, metodyki, mechanizmów, planowania, kryteriów, a także weryfikacji. Suma tych składników tworzy „Tożsamość piłkarską”.

Wszystkie projekty Football Development Institute wynikają z charakterystycznej, indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej FDI”. Jesteśmy bezwzględnymi przeciwnikami stereotypów, trendów, kopiowania rozwiązań. Podejmując współpracę z naszym Instytutem, zdobywa się nie tylko szczegółowo opracowaną i sprawdzoną wiedzę, ale poznaje się też niespotykaną nigdzie indziej interpretację futbolu.


Oto poszczególne elementy, mające za podstawę "Tożsamość piłkarską FDI":
 • koncepcja merytoryczna FDI
 • programy edukacyjne
 • kursy specjalistyczne
 • doradztwo
 • programy mentorskie
 • "Model Rozwoju Klubu FDI"
 • "Obszary rozwoju Klubu"
 • "Formuła rozwoju Klubu"
 • koncepcje rozwoju Klubów
 • treści przekazywane publicznie
 • fachowe publikacje
 • projekty badawcze
 • "Platforma edukacyjna FDI"

Piłkarskie Centrum Kompetencyjne

FDI ma ambicję przejęcia roli Piłkarskiego Centrum Kompetencyjnego, prowadząc działania na terenie całej Europy.

 

 

Osiągnięcie rangi Europejskiego Centrum Kompetencyjnego to perspektywiczny cel szczegółowy, mający – wraz z innymi założeniami – doprowadzić do poprawy poziomu piłki nożnej poprzez oddziaływanie na jej obszary merytoryczne. Status Centrum Kompetencyjnego oznacza, że FDI będzie w stanie odpowiedzieć i znaleźć rozwiązanie na każdy problem występujący w szeroko rozumianym futbolu. Startujemy z dużym zasobem wiedzy, doświadczenia oraz autorskich projektów, jednak potrzebujemy czasu do zbudowania kompletnego systemu.Elitarny charakter FDI

Football Development Institute to elitarne przedsięwzięcie z wieloma wyróżnikami:


 • własna „Tożsamość piłkarska”
 • idea FDI
 • Profil Instytutu
 • wiedza niespotykana w innym miejscu
 • ustrukturyzowana piłkarska baza intelektualna
 • diametralnie inny sposób rozumienia piłki nożnej oraz gry
 • własna Teoria Taktyki
 • specyficzne piłkarskie DNA
 • autorskie definicje, koncepcje, modele, metodyka, mechanizmy, kryteria
 • nowatorskie i wielostopniowe programy edukacji Specjalistów
 • wysoce merytoryczne wydarzenia edukacyjne
 • wieloletni plan doradczy oraz mentorski dla Absolwentów
 • proces rekrutacyjny wyłaniający Uczestników programów edukacyjnych
 • egzaminy końcowe dla Uczestników programów edukacyjnych
 • autorski "Model Rozwoju Klubu"
 • precyzyjnie ustrukturyzowana "Formuła Rozwoju Klubu"
 • szeroka paleta świadczeń dla Klubów
 • kompleksowe i niestandardowe projekty rozwoju Klubów
 • ewaluacja Klubu przed udzieleniem wsparcia
 • prestiż edukacji oraz współpracy pod egidą FDI
 • certyfikat współpracy z FDI odpowiednikiem znaku jakości

Komplementarny plan


Aby wyznaczyć sobie drogę, należy wiedzieć, dokąd się zmierza. Football Development Institute dąży do pozytywnej modyfikacji poziomu piłki nożnej na drodze postępu w wielu segmentach merytorycznych, stosując zasadę komplementarności wpływu. Zaplanowana przez nas formuła wygląda w poniższy sposób.


Merytoryczna komunikacja

Równolegle do działań edukacyjnych, doradczych, mentorskich, rozwojowych oraz badawczych wykorzystujemy inne drogi stawiania fundamentów pod realizację celu głównego. Do tego grona zaliczamy strategiczną komunikację za pośrednictwem własnych kanałów, publikacje – w formie artykułów, książek i podsumowań projektów badawczych, wystąpienia eksperckie, jak również wypowiedzi medialne. Różnorodne platformy precyzyjnego przekazu pozwalają na wyjaśnianie błędów logicznych oraz fragmentarycznego charakteru trendów w piłce nożnej, przedstawianie i utrwalanie pryncypiów „Tożsamości piłkarskiej FDI”, a także dostarczanie argumentów potwierdzających słuszność formułowanych koncepcji. Długofalowa merytoryczna komunikacja wpływa na rozpoznawalność Instytutu, czyni z FDI ciało opiniotwórcze, powoduje refleksję i sukcesywną zmianę rozumienia piłki nożnej, budząc zainteresowanie przyszłych Absolwentów i Klubów otwartych na rozwój.

Edukacja Specjalistów

Każdy Specjalista, wyedukowany przez FDI, to kolejna osoba w środowisku piłkarskim, znająca „Tożsamość piłkarską” Instytutu i postrzegająca piłkę nożną z dala od wszechobecnych trendów. Absolwenci – zatrudnieni w tradycyjnie zarządzanych Klubach – wykonują pracę według norm FDI, prezentując prawidłowe kierunki funkcjonowania i podnosząc jakość w granicach swoich obowiązków. Specjaliści z certyfikatem Football Development Institute przekazują dalej wiedzę oraz standardy nabyte w procesie edukacji. Z tytułu odmiennego podejścia wywołują zainteresowanie swojego środowiska zawodowego, automatycznie skłaniają do refleksji i powodują zmianę myślenia u części najbliższego otoczenia. Namawiają też do uczestnictwa w programach oraz wydarzeniach edukacyjnych Instytutu. Nasi „wychowankowie” stają się multiplikatorem budowania właściwej świadomości, poprawnego rozumienia piłki nożnej, upowszechniania nowych kanonów merytorycznych oraz kreowania prawidłowych standardów, dzięki czemu sami przyczyniają się do ewoluowania różnych obszarów futbolu. Jednocześnie wypracowują indywidualną „Tożsamość piłkarską”.

Rozwój Klubów

Na podstawie realizacji konkretnych świadczeń merytorycznych odbywa się proces wielopłaszczyznowego rozwoju Klubu partnerskiego. Fachowa kooperacja prowadzi do zmiany sposobu myślenia osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych w kontekście rozumienia piłki nożnej, jak również ewolucji Klubu. Szerokie wsparcie Instytutu, oparte na „Modelu Rozwoju Klubu FDI”, determinuje funkcjonowanie podmiotu piłkarskiego, transformując naszego Partnera w organizację piłkarską nowego formatu o indywidualnej tożsamości. Dzięki wyższej świadomości osób zarządzających, rozwój jest dostrzegany i pielęgnowany. Kluby certyfikowane przez FDI przenoszą kapitał wiedzy na nowych pracowników, którzy dotychczas nie mieli styczności z Instytutem. Strukturalno-merytoryczne przekształcenie Klubu, jego profesjonalizacja, a także nowe standardy działań zostają szybko zauważone przez konkurencję. W ten sposób zyskujemy możliwość rozwijania kolejnych Klubów. Równolegle edukację pobierają przedstawiciele zarządów, stojący na czele konwencjonalnych podmiotów piłkarskich. Wprowadzają oni nabytą świadomość oraz zasób wiedzy do swoich Klubów, czyniąc pierwszy krok na drodze modernizacji. Następny krok to zaproszenie do współpracy Football Development Institute.

Analiza & Research

Ważnym aspektem „Komplementarnego planu” jest gromadzenie informacji oraz danych, dostarczających dowody na słuszność przekonań merytorycznych FDI, jak również potwierdzających wszechobecne dziś błędne rozumienie piłki nożnej. Zebrane argumenty są wykorzystywane przez Football Development Institute – do poparcia własnych tez – w ramach bieżącej komunikacji zewnętrznej i fachowych publikacji, podczas webinarów, konferencji, kursów stacjonarnych czy kursów online, a także w trakcie współpracy z Klubami, dzięki czemu następuje wzmocniony efekt przekazu koncepcyjno-merytorycznego. Gromadzenie faktów odbywa się w trybie działań analitycznych i researcherskich, a innym kluczowym przedsięwzięciem w tym kontekście są ogólnoeuropejskie projekty badawcze FDI. Projekty badawcze czynią Instytut szeroko rozpoznawalnym oraz przyczyniają się do zdobycia miana instytucji opiniotwórczej. Dział „Analysis & Research” wykonuje też analizy dla europejskich Klubów na podstawie autorskiego „Konceptu analizy kompleksowej FDI”, realizując plan rozwoju własnej marki analitycznej na poziomie ELITE. Przekazywana odmienna interpretacja analityczna wprowadza do Klubów zupełnie inny sposób rozumienia piłki nożnej, rozumienia gry, rozwoju zespołu i zawodników.

Dowiedz się więcej na temat celów Instytutu

Cele instytutu