Football Development Institute
Edukacja

Praktykanci

Football Development Institute skutecznie łączy europejskie Kluby ze Specjalistami o różnej charakterystyce, pomagając organizować praktyki.

Czy poszukują Państwo obecnie Praktykanta na dłuższy okres, aby zwiększyć zasoby personalne? Czy może zamierzają Państwo znaleźć interesujące osobowości wśród rotujących Praktykantów? Albo celem jest po prostu umożliwienie zainteresowanym osobom – przez tydzień lub dwa – pobierania nauki w Klubie zarządzanym przez Państwa?

W każdym z tych przypadków możemy zarekomendować Kandydatów z naszej bazy danych lub przeprowadzić proces rekrutacyjny, dopasowany do określonych kryteriów.

Współpracujemy na tej płaszczyźnie z Klubami, reprezentującymi wiele europejskich krajów. Wystarczy wspomnieć choćby Niemcy, Hiszpanię, Holandię, Włochy, Belgię, Szwecję czy Polskę.

Praktyki

Nasza misja polega na zachęcaniu Klubów do tworzenia stanowisk praktykanckich, wsparciu w zdefiniowaniu charakterystyki projektu, a następnie polecaniu wysokiej jakości Kandydatów, dopasowanych do ustalonego profilu.

FDI wspiera europejskie Kluby w rekrutacji Praktykantów do różnych działów i komórek:


 • kadra zarządzająca

 • strategia

 • administracja

 • HR

 • SPORT (wiele ról specjalistycznych)

 • różne role w Akademii

 • komunikacja

 • media klubowe

 • marketing

 • internacjonalizacja

 • finanse

 • sprzedaż

 • prawo

 • compliance

 • IT

Kryteria

Każdy Klub może zdefiniować wiele parametrów, wpływających na charakter i strukturę praktyki, jak również profil poszukiwanych Kandydatów.

Formularz został zbudowany w ten sposób, aby Klub miał możliwość określenia poniższych aspektów:


 • charakterystyka praktyki

 • profil Praktykanta

 • rodzaj współpracy z FDI

Sposób rekomendacji

FDI buduje sukcesywnie bazę danych potencjalnych Praktykantów wraz z profilami, tworząc w ten sposób listę Kandydatów do rekomendacji dla Klubów. Dodatkowo prowadzimy każdorazowo proces rekrutacyjny w oparciu o kryteria określone przez Klub.


Cele praktyk

Organizowanie praktyk w Klubie może mieć różne cele. Każdy zainteresowany Klub może zaimplementować własną strategię, będącą cześcią konceptu rozwoju organizacji.

Poniżej wyszczególniamy kluczowe – naszym zdaniem – cele integracji praktyk:


 • zwiększenie zasobów personalnych różnych działów | poprawienie intensywności pracy

 • podniesienie efektywności pracy projektowej

 • uzyskanie wyższej wartości współczynnika wydatków na uposażenia w stosunku do efektywności pracy

 • długofalowy proces rekrutacyjny

 • scouting talentów

 • wewnętrzny system rozwoju potencjalnych nowych pracowników na bazie standardów klubowych

 • edukacja osób zainteresowanych | misja Klubu

 • motywowanie obecnych pracowników

 • employer branding

 • stworzenie Akademii Talentów (we współpracy z FDI)