Football Development Institute
Analysis & Research

Analysis & Research | koncepcja

Strategiczna koncepcja FDI nosi nazwę „Komplementarnego planu” i bazuje na czterech segmentach. Jeden ze składowych elementów długofalowego planu FDI przewiduje aktywność w obszarach analizy oraz researchu. Z tego powodu nasz Instytut posiada własny dział „Analysis & Research”, pełniący istotną funkcję wspierającą dla szeregu projektów merytorycznych. Dodatkowo częścią Instytutu jest marka analityczna FDI Analytics Lab, zbudowana na fundamencie „Modelu Analizy Kompleksowej”.

Analysis & Research | cele

 • dostarczanie dowodów na słuszność przekonań merytorycznych FDI, a dodatkowo potwierdzających wszechobecne błędne rozumienie piłki nożnej

  Zebrane argumenty (informacje oraz dane) są wykorzystywane przez Football Development Institute – do poparcia własnych tez – w ramach bieżącej komunikacji zewnętrznej i fachowych publikacji, podczas webinarów, konferencji, a także kursów stacjonarnych czy kursów online, a jednocześnie podczas współpracy z Klubami, dzięki czemu następuje wzmocniony efekt przekazu koncepcyjno-merytorycznego.

 • przekazywanie europejskim Klubom analiz w ramach odmiennej interpretacji analitycznej | „Model Analizy Kompleksowej”

  Współpraca z Klubami w tym zakresie ma prowadzić do konsekwentnej zmiany sposobu rozumienia piłki nożnej, rozumienia gry, jak również zmiany postrzegania zagadnień rozwoju zespołu i zawodników.


Na kanwie powyższych celów oraz powiązanych z nimi działań uzyskujemy możliwość faktograficznego obnażania trendów i stereotypów w „nowoczesnym futbolu”, dowodzenia naszego poprawnego rozumienia piłki nożnej oraz rozumienia gry, stosowania metody kontrastowego wyjaśniania „Tożsamości piłkarskiej FDI” wraz ze wszystkimi aspektami koncepcyjnymi. To wszystko ma prowadzić do budowania w środowisku właściwej świadomości piłkarskiej, upowszechniania nowych kanonów merytorycznych, kreowania prawidłowych standardów oraz wypracowania postępów na wielu polach. Innymi słowy: zgromadzone fakty pomagają nam w edukacji Specjalistów oraz rozwoju Klubów.

Analysis & Research | główne sfery działania

 • wielokierunkowe bazy danych

 • zadania researcherskie

 • dane do publikacji oraz wystąpień

 • współpraca analityczna z podmiotami zewnętrznymi

 • działania w ramach FDI Analytics Lab

"Model Analizy Kompleksowej"

Model Analizy Kompleksowej | Folder

Wszystkie poczynania analityczne oraz researcherskie odbywają się na podstawie „Modelu Analizy Kompleksowej” autorstwa Marcina Gabora. Omawiany model stanowi szczegółową, dogłębną oraz komplementarną koncepcję analizy w wielu obszarach merytorycznych, zawierającą rozbudowaną strukturę, modele wewnętrzne oraz odpowiednie procesy. Fundamentem całego konceptu jest „Tożsamość piłkarska FDI”. Do każdego obszaru merytorycznego, objętego „Modelem Analizy Kompleksowej”, zostały stworzone projekty oraz produkty pochodne. Dla przykładu w obszarze „Analiza gry & rozwoju drużyny oraz zawodników” są to produkty (rozwiązania) dla Klubów o charakterze analitycznym i scoutingowym.

 

Struktura modelu | System analityczny FDI:


 • „Tożsamość piłkarska” | rozumienie piłki nożnej | rozumienie gry

 • Obszary analityczne

 • Intencje analityczne

 • Segmenty analityczne

 • Podstawa analityczna

 • Metodyka analityczna

 • Rozwiązania analityczne

"Analysis & Research" | zespół

 • System szkolenia Analityków

  Football Development Institute wypracował wewnętrzny System szkolenia Analityków, składający się z wielostopniowego przygotowania na płaszczyźnie teoretycznej oraz praktycznej w odniesieniu do „Modelu Analizy Kompleksowej” oraz produktów analitycznych w ramach FDI Analytics Lab. Proces szkolenia zawiera różne elementy metodyczne: spotkania wprowadzające, prezentacje teoretyczne, materiały tekstowe, materiały filmowe, praktyczną pracę w grupach, praktyczną pracę indywidualną, testy wiedzy oraz kompetencji. System szkolenia posiada strukturę progresywną, umożliwiając stopniowe podnoszenie wiedzy i kompetencji Analityka.

 • Zespół analityczny

  FDI posiada jeden z największych zespołów analityczno-researcherskich w Europie. Obecnie liczy ponad 100 osób, a perspektywicznie planowane jest nawet podwojenie tej liczby. Zespół został podzielony na specjalizacje kompetencyjne.

"Analysis & Research" | Koordynatorzy

 • Mikołaj Zych

 • Robert Złotnik

 • Anna Gabor