Football Development Institute
Edukacja

System edukacyjny

Traktujemy edukację Specjalistów wielopłaszczyznowo

Edukacja piłkarskich Specjalistów stanowi jeden z fundamentów strategii Football Development Institute. Po pierwsze, kładziemy podwaliny pod zmianę świadomości w świecie piłki nożnej. Po drugie, tworzymy jeden z czterech kluczowych filarów „Komplementarnego planu”, na bazie którego Football Development Institute zamierza oddziaływać na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – a zatem, podnosić poziom tej dyscypliny sportu. Po trzecie, umożliwiamy edukację Specjalistów na podstawie niestandardowego rozumienia piłki nożnej, czyli „Tożsamości piłkarskiej FDI”. Po czwarte, udzielamy konkretnego wsparcia w budowaniu indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej” Specjalistów.

Program edukacyjny Football Development Institute został oparty na „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. Przekazujemy szczegółowo ustrukturyzowaną oraz zweryfikowaną wiedzę w ramach niespotykanej nigdzie indziej interpretacji piłki nożnej, wzbogaconą o autorskie koncepcje.

Edukację Specjalistów dzielimy na selektywną oraz kompleksową.

Edukacja | role specjalistyczne

 • Członek Zarządu

 • Specjalista ds. strategii

 • Specjalista ds. administracji

 • Specjalista ds. personalnych

 • Dyrektor ds. sportowych

 • Trener

 • Trener przygotowania motorycznego

 • Trener bramkarzy

 • Analityk

 • Scout

 • Psycholog sportowy | Trener mentalny

 • Dyrektor Akademii | Koordynator ds. szkolenia młodzieży

 • inne role w dziale sportowym & Akademii

 • Specjalista ds. komunikacji

 • Specjalista ds. marketingu

 • Specjalista ds. finansowych

 • Specjalista ds. prawnych

 • Specjalista ds. compliance

 • Dziennikarz piłkarski

Płaszczyzny edukacyjne

„System edukacyjny”, zaprojektowany przez Football Development Institute, determinuje podniesieniu poziomu Specjalisty w wielu aspektach. Przedstawiamy nasze płaszczyzny edukacyjne:


 • Piłkarska baza intelektualna

 • wiedza merytoryczna | „Teoria praktyczna”

 • indywidualna „Tożsamość piłkarska”

 • kompetencje pochodne

 • praktyczne przygotowanie do roli specjalistycznej

 • samodzielność zawodowa

Fundamenty edukacyjne

Fundamenty edukacyjne gwarantują spójność koncepcyjną, pozwalają zachować wysoki poziom merytoryczny oraz służą implementacji płaszczyzn edukacyjnych. Poniższe fundamenty występują we wszystkich projektach edukacyjnych Football Development Institute.


 • „Tożsamość piłkarska FDI”

 • „Model Rozwoju Klubu FDI”

 • profil stanowiska konkretnej roli specjalistycznej

 • kompleksowość, szczegółowość, dogłębność, komplementarność zagadnień i treści

 • autorskie definicje, koncepcje, modele

EDUKACJA SELEKTYWNA

Edukacja selektywna

 • webinary

 • konferencje

 • kursy online

 • platformy projektowe online

 • „Platforma edukacyjna FDI” | wideo i materiały „na żądanie”

 • publikacje

 • konsultacje


Uczestnictwo w edukacji selektywnej nie obliguje do określenia ścieżki edukacyjnej, czy też przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Każda zainteresowana osoba może dokonać rejestracji na poszczególne wydarzenia.

Przedstawione powyżej kategorie wydarzeń, świadczeń oraz materiałów przeplatają się wzajemnie, nie podlegając gradacji ważności. Dobór kształtu i przebiegu edukacji selektywnej zależy od preferencji Specjalisty. Zakres zaangażowania czasowego, rodzaj wybranych wydarzeń, a także tematyka wynikają wyłącznie z indywidualnej konfiguracji.

Proponowane zagadnienia merytoryczne odnoszą się zawsze do jednej z następujących grup tematycznych:


 • własna „Tożsamość piłkarska”

 • zarządzanie & rozwój Klubów

 • Kompleksowy koncept piłkarski

 • rozwój drużyn & zawodników

 • analiza & scouting

 • komunikacja

 • marketing

 • finanse

 • prawo

 • psychologia

EDUKACJA KOMPLEKSOWA

Edukacja kompleksowa

 • Certyfikowane kursy specjalistyczne

 • Doradztwo

 • Staże edukacyjne | zadaniowe

 • Programy mentorskie


Edukacja kompleksowa posiada długofalowy charakter, a jej rozpoczęcie wymaga wyboru ścieżki edukacyjnej oraz pozytywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Chronologia wymienionych obszarów edukacji kompleksowej jest adekwatna do kolejności uruchamiania poszczególnych komponentów edukacyjnych. Punkt wyjścia stanowią kursy specjalistyczne w rozbudowanej formie czasowej, ponieważ Football Development Institute stawia na wiedzę w pełni ustrukturyzowaną, przekazywaną na poziomie szczegółów, z jednoczesnym wypracowaniem kompetencji pochodnych. Do tego potrzeba czasu, który nie może ograniczać ani nas, ani Uczestników kursu.

UWAGA: Wszyscy Absolwenci kursów mogą korzystać z Doradztwa, natomiast prawo wnioskowania o udział w Stażu edukacyjnym oraz przystąpienie do Programu mentorskiego posiadają wyłącznie Absolwenci o statusie „FDI Prospect”. Jest on nadawany wybranym osobom po zakończeniu każdego kursu specjalistycznego.

Udział w wydarzeniach przypisanych do edukacji selektywnej, a także dostęp do świadczeń czy materiałów z tej grupy, uzupełniają ideę edukacji kompleksowej.

Certyfikowane kursy specjalistyczne

Certyfikowany kurs specjalistyczny jest bazowym i kluczowym elementem edukacji kompleksowej. Praktyczne programy merytoryczne oparte są na następujących aspektach w rozumieniu FDI:

 

 • „Tożsamość piłkarska FDI”
 • „Model Rozwoju Klubu FDI”
 • ranga i charakter roli specjalistycznej
 • główne cele strategiczne omawianej roli
 • ogólne zadania w ramach roli specjalistycznej
 • umiejscowienie w strukturze Klubu
 • obszary działania
 • zakres merytoryczny działań
 • zagadnienia specjalistyczne
 • decyzyjność
 • kompleksowość, szczegółowość, dogłębność, komplementarność zagadnień i treści
 • autorskie definicje, koncepcje, modele

 

Czas trwania kursu zależy od konkretnej roli Specjalisty. W każdym przypadku planujemy jednak odpowiednio długą perspektywę, dzięki czemu mamy możliwość projektowania oraz realizowania rozbudowanych programów edukacyjnych.

Ogólna struktura czasowa kursów:


 • 1 stopień

  • 6 miesięcy

  lub

  • 12 miesięcy
 • 2 stopnie

  • 2 x 12 miesięcy

Doradztwo

 • Podczas kursu specjalistycznego (konsultacje)

  Opieka doradcza rozpoczyna się już podczas kursu. Uczestnicy otrzymują możliwość podjęcia kontaktu z wybranym Ekspertem w celu postawienia dodatkowych pytań, wyjaśnienia wątpliwości, uzupełnienia wiedzy, uzyskania wsparcia przy realizacji zadań projektowych, wypracowywaniu indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej” oraz tworzeniu treści pracy końcowej.

 • Współpraca indywidualna

  Świadczenia doradcze dostępne są również dla Absolwentów kursów specjalistycznych. W tym przypadku mowa o współpracy indywidualnej. Uczestnik kursu, który odebrał certyfikat jego ukończenia, może wnioskować o konsultację w zakresie wybranej problematyki. Doradztwo odbywa się na bazie rozmowy wstępnej, sformułowaniu rozwiązania przez FDI, a potem konsultacji finalnej.

   

  Doradzamy w zakresie „Obszarów rozwoju Klubu FDI”:

  • Zarządzanie Klubem
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Piłka nożna & Zarządzanie
  • Komunikacja & Marketing
  • Finanse
  • Prawo & Licencjonowanie
  • Technologia
  • Infrastruktura
  • Psychologia
  • Compliance & Integrity

   

  Ponadto wspieramy doradczo w kontekście personalnym:

  • indywidualna „Tożsamość piłkarska”
  • Kompleksowy koncept piłkarski
  • plan rozwoju zawodowego
  • ścieżka kariery
  • autopromocja
  • bieżące tematy zawodowe
  • podejmowanie decyzji

Staże edukacyjne | zadaniowe

 • Podczas kursu specjalistycznego

  Po każdym kursie gremium Zespołu stałego Football Development Institute wybiera dwóch najlepszych Absolwentów, którzy otrzymają propozycję wyjazdu na staż do jednego z europejskich Klubów. Oczywiście, staż jest precyzyjnie dobrany do reprezentowanej roli specjalistycznej. FDI wyznacza Uczestnikowi stażu zadania do realizacji, których efekt będzie zobligowany zaprezentować po powrocie.

  Znalezienie się we wspomnianym duecie oznacza także przyznanie statusu „FDI Prospect”.

 • Współpraca indywidualna

  Wybrani Absolwenci kursów specjalistycznych otrzymują status „FDI Prospect”, a tym samym zostają zakwalifikowani do grona potencjalnych Uczestników staży edukacyjnych w europejskich Klubach. Osoba o wspomnianym statusie może wnioskować o współpracę na tej płaszczyźnie. Każdy staż edukacyjny odbywa się w Klubie partnerskim Football Development Institute, odnosi się do reprezentowanej roli specjalistycznej i wymaga rozwiązania zadań merytorycznych.

  W określonych przypadkach Stażysta dokonuje praktycznej implementacji wiedzy oraz kompetencji pochodnych, uzyskanych w procesie edukacji FDI, wykonując faktyczne zadania w ramach działań operacyjnych Klubu.

Programy mentorskie

Po każdym kursie specjalistycznym Zespół stały dokonuje finalnej ewaluacji Absolwentów, przyznając wyselekcjonowanym osobom status „FDI Prospect”. Wyłącznie Specjaliści legitymujący się tym mianem mają prawo wnioskowania o przystąpienie do programu mentoringowego.

Certyfikowane kursy specjalistyczne tworzą fundament „Systemu edukacyjnego” Football Development Institute, natomiast Programy mentorskie stanowią kontynuację rozpoczętej edukacji oraz pełnią rolę podstawy indywidualnego rozwoju Specjalisty. Opieka mentorska przyjmuje formę długofalowej współpracy merytorycznej, opartej o Indywidualny Plan Rozwoju Specjalisty.

Programy mentorskie FDI bazują na poniższym koncepcie edukacyjnym:


 • Piłkarska baza intelektualna | „Teoria praktyczna”

  • Filozofia piłki nożnej
  • Koncept piłkarski
  • „Tożsamość piłkarska” Specjalistów
  • Praca i rozwój Specjalistów
  • Tożsamość Klubu
  • Zarządzanie i rozwój Klubów
  • Rozwój drużyn i zawodników
  • Komunikacja
  • Marketing
  • Finanse
  • Prawo
  • Technologia
  • Psychologia
  • Masowy charakter piłki nożnej
  • Zewnętrzny wpływ grup interesariuszy

   

 • wiedza merytoryczna | „Teoria praktyczna”

  • Zarządzanie Klubem
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Kompleksowy koncept piłkarski
  • Piłka nożna & Zarządzanie
  • Komunikacja & Marketing
  • Finanse
  • Prawo & Licencjonowanie
  • Technologia
  • Infrastruktura
  • Psychologia
  • Compliance & Integrity

   

 • Indywidualna „Tożsamość piłkarska”

  • Fundament personalny
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Moduł Merytoryczny

   

 • kompetencje pochodne

  • Model Pracy
  • praca koncepcyjna
  • strategia działania
  • tworzenie modeli piłkarskich oraz projektów implementacyjnych
  • szczegółowy plan pracy
  • organizacja pracy
  • zarządzanie czasem, zasobami, ludźmi
  • komunikacja
  • wdrożenie modeli piłkarskich oraz projektów implementacyjnych
  • struktura projektów
  • realizacja projektów
  • kontrola projektów
  • optymalizacja projektów
  • weryfikowanie rozwoju
  • analiza problemowa
  • podejmowanie decyzji

   

 • praktyczne przygotowanie do roli specjalistycznej

  • Specjaliści bez zatrudnienia: rozwiązywanie aspektów problemowych z przeszłości oraz opracowywanie scenariuszy działania na przyszłość
  • Specjaliści zatrudnieni w Klubie: analiza i optymalizacja aktualnych poczynań

   

  • ewaluacja Modelu Pracy
  • refleksja odnośnie do pracy koncepcyjnej
  • weryfikacja strategii działania
  • analiza stworzonych modeli piłkarskich
  • ocena projektów implementacyjnych
  • ewaluacja planowania oraz organizacji pracy
  • weryfikacja procesu zarządzania (czas, zasoby, ludzie, projekty)
  • recenzja na temat komunikacji
  • analiza sposobu wdrażania modeli piłkarskich oraz projektów implementacyjnych
  • opinia odnośnie do weryfikowania rozwoju
  • analiza bieżących działań
  • analiza problemowa
  • ocena podejmowanych decyzji
  • ewaluacja statusu Specjalisty

   

 • samodzielność zawodowa

  • całkowite odejście od trendów i stereotypów w piłce nożnej
  • kształtowanie samodzielnego myślenia
  • tworzenie wysokiej jakości intelektualnej, merytorycznej i kompetencyjnej
  • Specjalista jako indywiduum
  • koncepcja kontrolowanego rozwoju
  • plan rozwoju zawodowego
  • ścieżka kariery
  • budowanie niezależności zawodowej
  • podejmowanie niezależnych decyzji