Football Development Institute
Rozwój Klubów

Kryteria aplikacyjne

Football Development Institute nie podejmuje współpracy z każdym zainteresowanym Klubem. Proces rekrutacyjny obejmuje kilka etapów – pierwszym z nich jest złożenie aplikacji. Istnieją określone wymogi formalne aplikowania.

W przypadku chęci odbycia niezobowiązującej konsultacji należy skontaktować się z naszym biurem.

Klasa rozgrywkowa

W Polsce o współpracę z FDI mogą wnioskować Kluby z następujących klas rozgrywkowych:


 • Ekstraklasa

 • 1. Liga

 • 2. Liga

 • poniżej 2. Ligi | warunkowo: w przypadku przedstawienia wiarygodnego zarysu rozwoju Klubu na kolejne lata

Doradztwo

W celu pomyślnego rozpoczęcia procesu aplikacji należy przygotować następujące dokumenty (w formacie PDF):


 • charakterystyka Klubu

  Struktura dokumentu:

  • indywidualny charakter Klubu
  • piłkarskie DNA
  • definicja sukcesu Klubu
  • liczba pracowników (osoby zatrudnione) i współpracowników (stażyści, praktykanci)

   

 • motywacja do podjęcia współpracy z FDI

  • dlaczego chcemy skorzystać ze wsparcia Football Development Institute?
  • z jakiego powodu zamierzamy wnioskować akurat o „Doradztwo”?
  • do czego potrzebne nam są wnioski ze świadczenia doradczego?

   

 • zarys rozwoju Klubu na kolejne lata (tylko w przypadku Klubów poniżej 2. Ligi)

  Dokument powinien zawierać opracowanie, dotyczące wyłącznie „Obszarów rozwoju Klubu” potencjalnie objętych doradztwem. Oto kompletny rejestr:

  • Zarządzanie Klubem
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Piłka nożna & Zarządzanie
  • Komunikacja & Marketing
  • Finanse
  • Prawo & Licencjonowanie
  • Technologia
  • Infrastruktura
  • Psychologia
  • Compliance & Integrity

   

 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej w wysokości 600 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu „Klubu współpracującego”, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: nazwa Klubu, rodzaj wnioskowanego świadczenia, „Opłata wstępna”

Audyt merytoryczny

W celu pomyślnego rozpoczęcia procesu aplikacji należy przygotować następujące dokumenty (w formacie PDF):


 • charakterystyka Klubu

  Struktura dokumentu:

  • ogólne wartości
  • indywidualny charakter Klubu
  • piłkarskie DNA
  • definicja sukcesu Klubu
  • liczba pracowników (osoby zatrudnione) i współpracowników (stażyści, praktykanci)

   

 • motywacja do podjęcia współpracy z FDI

  • dlaczego chcemy skorzystać ze wsparcia Football Development Institute?
  • z jakiego powodu zamierzamy wnioskować akurat o „Audyt merytoryczny”?
  • do czego potrzebne nam są wyniki audytu?

   

 • zarys rozwoju Klubu na kolejne lata (tylko w przypadku Klubów poniżej 2. Ligi)

  Dokument powinien zawierać opracowanie, dotyczące wyłącznie „Obszarów rozwoju Klubu” potencjalnie objętych audytem. Oto kompletna lista:

  • Zarządzanie Klubem
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Piłka nożna & Zarządzanie
  • Komunikacja & Marketing
  • Finanse
  • Prawo & Licencjonowanie
  • Technologia
  • Infrastruktura
  • Psychologia
  • Compliance & Integrity

  W przypadku wyboru „Audytu zagadnienia szczegółowego”, należy przedstawić zarys rozwoju obszaru rozwoju, do którego dana struktura merytoryczna przynależy.

   

 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej w wysokości 600 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu „Klubu współpracujacego”, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: nazwa Klubu, rodzaj wnioskowanego świadczenia, „Opłata wstępna”

Projekty rozwojowe

W celu pomyślnego rozpoczęcia procesu aplikacji należy przygotować następujące dokumenty (w formacie PDF):


 • charakterystyka Klubu

  Struktura dokumentu:

  • ogólne wartości
  • indywidualny charakter Klubu
  • piłkarskie DNA
  • cele sportowe
  • definicja sukcesu Klubu
  • liczba pracowników (osoby zatrudnione) i współpracowników (stażyści, praktykanci)

   

 • motywacja do podjęcia współpracy z FDI

  • dlaczego chcemy skorzystać ze wsparcia Football Development Institute?
  • z jakiego powodu zamierzamy wnioskować akurat o realizację „Projektów rozwojowych”?
  • jakich efektów oczekujemy po przeprowadzeniu procesu rozwojowego?

   

 • zarys rozwoju Klubu na kolejne lata (tylko w przypadku Klubów poniżej 2. Ligi)

  Dokument powinien zawierać opracowanie, dotyczące wyłącznie „Obszarów rozwoju Klubu” adekwatnych do wybranych projektów rozwojowych. Oto stosowne obszary:

  • Zarządzanie Klubem
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Piłka nożna & Zarządzanie
  • Komunikacja & Marketing
  • Finanse
  • Prawo & Licencjonowanie
  • Technologia
  • Infrastruktura
  • Psychologia
  • Compliance & Integrity

   

 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej w wysokości 600 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu „Klubu współpracujacego”, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: nazwa Klubu, rodzaj wnioskowanego świadczenia, „Opłata wstępna”

Kompleksowy rozwój Klubu

W celu pomyślnego rozpoczęcia procesu aplikacji należy przygotować następujące dokumenty (w formacie PDF):


 • charakterystyka Klubu

  Struktura dokumentu:

  • rys historyczny
  • ogólne wartości
  • indywidualny charakter Klubu
  • piłkarskie DNA
  • cele sportowe
  • cele organizacyjne
  • cele komunikacyjne oraz marketingowe
  • cele finansowe
  • definicja sukcesu Klubu
  • Klub jako pracodawca
  • rola Klubu w lokalnej społeczności
  • struktura organizacyjna Klubu
  • liczba pracowników (osoby zatrudnione) i współpracowników (stażyści, praktykanci)
  • struktura właścicielska
  • źródła finansowania

   

 • motywacja do podjęcia współpracy z FDI

  • dlaczego chcemy skorzystać ze wsparcia Football Development Institute?
  • z jakiego powodu zamierzamy wnioskować akurat o realizację programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”?
  • jakich efektów oczekujemy w ramach procesu kompleksowego rozwoju?
  • czy jesteśmy gotowi do całkowitej transformacji Klubu na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI”?

   

 • zarys rozwoju Klubu na kolejne lata (tylko w przypadku Klubów poniżej 2. Ligi)

  Dokument zawiera opracowanie dotyczące wszystkich „Obszarów rozwoju Klubu”:

  • Zarządzanie Klubem
  • Piłkarska baza intelektualna
  • Piłka nożna & Zarządzanie
  • Komunikacja & Marketing
  • Finanse
  • Prawo & Licencjonowanie
  • Technologia
  • Infrastruktura
  • Psychologia
  • Compliance & Integrity

   

 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wstępnej w wysokości 600 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu „Klubu współpracujacego”, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: nazwa Klubu, rodzaj wnioskowanego świadczenia, „Opłata wstępna”