Football Development Institute
Staże edukacyjne

Procedura i warunki współpracy

Football Development Institute oferuje staże edukacyjne w ramach „Edukacji selektywnej”. Oznacza to, że aplikować mogą wszystkie zainteresowane osoby: bez konieczności przechodzenia kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie aplikowanie na staż edukacyjny jest równoznaczne z akceptacją procedur oraz warunków współpracy. Przedstawiamy je poniżej w odniesieniu do dwóch form organizacyjnych: zgłoszenie na opublikowaną ofertę stażu i wypełnienie „Formularza preferencji stażowych” (staż dopasowany do kryteriów Specjalisty).

Staże edukacyjny | role specjalistyczne

FDI organizuje staże edukacyjne dla następujących ról:
 • Kadra zarządzająca
 • Specjalista ds. strategii
 • Specjalista ds. administracji
 • Specjalista ds. personalnych
 • Dyrektor ds. sportowych
 • Dyrektor Akademii & Koordynator ds. szkolenia młodzieży
 • Pierwszy Trener & Drugi Trener
 • Trener przygotowania motorycznego
 • Trener bramkarzy
 • Trener mentalny
 • Analityk
 • Scout
 • Fizjoterapeuta
 • inna rola w dziale sportowym
 • Specjalista ds. komunikacji
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. internacjonalizacji
 • Specjalista ds. finansów
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. prawnych
 • Specjalista ds. Compliance
 • Specjalista ds. IT

Dwa rodzaje stażów

Poniżej znajdują się procedury i warunki współpracy w kontekście dwóch rodzajów staży:

 

Procedura współpracy

 

Warunki współpracy

Procedura współpracy | zgłoszenie na opublikowaną ofertę

 • Przesłanie aplikacji przez Specjalistę
 • Podjęcie kontaktu przez FDI ze Specjalistą

  odpowiedzi na pytania Specjalisty

  ewentualna prośba o uzupełnienie dokumentacji

 • Ustalenie formuły współpracy (w przypadku akceptacji kandydatury)

  pełny pakiet

  pakiet merytoryczny z częściowym wsparciem logistycznym

  pakiet merytoryczny bez wsparcia logistycznego

 • FDI przedstawia całkowite koszty współpracy

  akceptacja kosztów współpracy przez Specjalistę

  zakończenie rozmów bez porozumienia

 • Specjalista pokrywa koszty stażu
 • FDI przekazuje informacje organizacyjne (sukcesywnie)

  loty (jeśli dotyczy)

  noclegi (jeśli dotyczy)

  informacje organizacyjne

  plan stażu

 • Rozpoczęcie stażu

Procedura współpracy | wypełnienie "Formularza preferencji stażowych"

 • Wypełnienie formularza przez Specjalistę | indywidualne kryteria stażu edukacyjnego
 • Podjęcie kontaktu przez FDI ze Specjalistą

  informacja zwrotna na temat wypełnionych kryteriów

  sformułowanie dodatkowych pytań

  ewentualna prośba o uzupełnienie dokumentacji

 • Ustalenie formuły współpracy (w przypadku akceptacji kandydatury)

  pełny pakiet

  pakiet merytoryczny z niepełnym wsparciem logistycznym

  pakiet merytoryczny bez wsparcia logistycznego

 • FDI przedstawia całkowite koszty współpracy

  koszt w ramach określonego przez Specjalistę budżetu (formularz)

  ewentualna korekta budżetu (w przypadku wyższej wyceny pakietu)

 • Specjalista pokrywa koszty stażu
 • Poszukiwanie stażu na bazie indywidualnych kryteriów

  przedstawienie konkretnego Klubu

  informacja na temat szczegółów stażu

 • FDI przekazuje informacje organizacyjne (sukcesywnie)

  loty (jeśli dotyczy)

  noclegi (jeśli dotyczy)

  informacje organizacyjne

  plan stażu

 • Rozpoczęcie stażu

Warunki współpracy

Kandydatura Specjalisty rozpatrywana jest dopiero po przesłaniu pełnej dokumentacji, adekwatnej do wymogów konkretnego stażu.

FDI zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatury bez podania przyczyny.

Procedowanie kolejnych kroków współpracy rozpoczyna się dopiero w momencie uregulowania całej należności przez Specjalistę tytułem pokrycia kosztów stażu.

W przypadku odwołania hospitacji przez FDI już po dokonaniu przelewu tytułem pokrycia kosztów stażu (rodzaj: opublikowana oferta stażu) lub w przypadku braku przedstawienia oferty stażu przez FDI w ciągu 45 dni od uregulowania pełnego kosztu stażu (rodzaj: wypełniony formularz), całość kwoty zostanie zwrócona Specjaliście.

Ze względu na potrzebę nieustannego zachowania profesjonalizmu i wiarygodności FDI w kontaktach z Klubami, rezygnacja przez Specjalistę z udziału w stażu już po pokryciu kosztów hospitacji (rodzaj: opublikowana oferta stażu) lub odmowa przez Specjalistę akceptacji stażu edukacyjnego – dopasowanego do wyznaczonych kryteriów (rodzaj: wypełniony formularz) – będzie skutkowała zatrzymaniem 50% środków, zaksięgowanych jako koszty pokrycia współpracy.

FDI dołoży wszelkich starań, by wypełnić komplet kryteriów preferowanego stażu (rodzaj: wypełniony formularz), jednak nie w każdym przypadku będzie to możliwe. Wtedy postaramy się o przekazanie oferty, spełniającej oczekiwania w jak największym stopniu.