Football Development Institute
Rejestracja wkrótce zostanie otwarta

Europejskie Kluby: największe problemy, przyczyny, konsekwencje


Biorąc pod uwagę 25 europejskich lig, mamy dwie grupy Klubów. Po jednej stronie Kluby notują coraz wyższe przychody finansowe, posiadają fantastyczne technologie i dysponują stale ulepszaną infrastrukturą. Do drugiej grupy należą Kluby dużo skromniejsze finansowo, starające się poprawiać swój status technologiczny i cierpiące na mankamenty infrastrukturalne.

Teoretycznie mamy do czynienia z dwoma różnymi światami. Nic bardziej mylnego. Kluby należące do obu grup mają bardzo wiele punktów wspólnych. Mowa o problemach, które uniemożliwiają kontrolowany i obliczalny rozwój na wielu płaszczyznach, jednocześnie marnując faktyczny potencjał Klubu.

Podczas webinaru Marcin Gabor (autor „Systemu rozwoju Klubów FDI”) przedstawi:


  • autorską analizę 20 największych problemów europejskich Klubów, popartą przeprowadzonym przez Football Development Institute projektem badawczym
  • interpretacją przyczyn stojących za tymi problemami
  • konsekwencje dla rozwoju europejskich Klubów
Rodzaj wydarzenia
webinar
Zamknięcie rejestracji
Termin webinaru
Godzina rozpoczęcia
Autor koncepcji
Marcin Gabor
Maksymalny certyfikat:
faza wstępna Football Club Management Conference
System edukacyjny FDI
Edukacja selektywna

Aplikuj

Webinar | faza wstępna Football Club Management Conference


Webinar pod tytułem „Europejskie Kluby: największe problemy, przyczyny, konsekwencje” stanowi fazę wstępną Football Club Management Conference (19-20.06, Wrocław). Dla zarejestrowanych uczesntików FCM Conference webinar jest bezpłatny. Aby uzyskać kod dostępu, należy napisać do naszego biura.

Pozostałe osoby mogą wziąć udział w webinarze, dokonując standardowej rejestracji.

 

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami na temat Football Club Management Conference powinny zapoznać się z folderem konferencyjnym.


Football Development Institute

Football Development Institute to profesjonalna instytucja edukacyjna, rozwojowa oraz badawcza w europejskiej piłce nożnej, funkcjonująca w oparciu o własną „Tożsamość piłkarską”. Autorem „Tożsamości piłkarskiej FDI”, całego konceptu oraz projektów związanych z Instytutem jest Marcin Gabor.

Celem głównym Football Development Institute jest podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie – na przestrzeni kilkunastu następnych lat. FDI realizuje swoją wizję oraz cele na fundamencie „Komplementarnego planu”. Obejmuje on cztery segmenty. Pierwszy z nich to „Merytoryczna komunikacja”, służąca przekazywaniu przekonań i autorskiej wiedzy (fachowe treści | publikacje | wystąpienia eksperckie). Drugie zagadnienie nosi miano „Edukacja Specjalistów”. Zajmujemy się 15 rolami specjalistycznymi, stosując różne metody edukacyjne (konferencje | kursy online | certyfikowane kursy specjalistyczne | doradztwo | staże edukacyjne | programy mentorskie). Innym priorytetem strategicznym jest „Rozwój Klubów” w następujących obszarach: Zarządzanie Klubem, Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Komunikacja & Marketing, Finanse, Prawo & Licencjonowanie, Technologia, Infrastruktura, Psychologia, Compliance & Integrity. W kontekście rozwoju Klubów stawiamy na cztery formy wsparcia (doradztwo | audyt merytoryczny | projekty rozwojowe | program „Kompleksowy rozwój Klubu”). Ostatni element koncepcji strategicznej uwzględnia kompleks tematyczny „Analiza & Research”, wspomagający realizację zadań edukacyjno-rozwojowych (bazy danych | projekty researcherskie | projekty badawcze | własna marka analityczna: FDI Analytics Lab).

Football Development Institute ma ambicję przejęcia roli Europejskiego Centrum Kompetencyjnego.