Football Development Institute
Konferencja zakończona

Football Club Management Conference | Wrocław 2023


Football Club Management Conference to międzynarodowe wydarzenie edukacyjne, zajmujące się aspektami zarządzania oraz rozwoju profesjonalnych Klubów piłkarskich. Podejmujemy tematykę absolutnie kluczową, ponieważ Klub jest najważniejszym interesariuszem w świecie futbolu, najmocniej wpływającym na poziom całej dyscypliny. FCM Conference jest europejskim cyklem, posiadającym niekonwencjonalny charakter oraz liczne atrybuty merytoryczne, odróżniające naszą konferencję od podobnych tematycznie wydarzeń. Autorski koncept zarządzania i rozwoju Klubu, a także pomysł na jego wdrożenie w kontekst konferencji tworzą „Tożsamość FCM Conference”.

 • fundamenty merytoryczne: "Tożsamość piłkarska FDI" | "Model Rozwoju Klubu FDI"
 • wieloletni scenariusz | motyw przewodni konferencji | jednolita narracja | zunifikowane wykłady Ekspertów
 • "Obszary rozwoju Klubu FDI" | prezentacja konkretnych definicji, koncepcji, modeli
Rodzaj wydarzenia
konferencja stacjonarna
Zamknięcie rejestracji
05.06.2023
Termin konferencji
19-20.06.2023
Czas trwania
2 dni
Autor koncepcji
Marcin Gabor
Maksymalny certyfikat:
I stopień FCM Conference
System edukacyjny FDI
Edukacja selektywna

Informacje wstępne


Każda FCM Conference posiada motyw przewodni. Najbliższe wydarzenie otrzymało motto „Club Development Model” („Model Rozwoju Klubu”). Wypracowanie kompleksowego modelu rozwoju stanowi warunek konieczny do profesjonalnego zarządzania Klubem, jak również czynienia kontrolowanego progresu. Właśnie od tego kroku powinno się rozpoczynać transformację Klubu. I od tego kroku zależy też jakość transformacji.

Football Club Management Conference cechuje komplementarny charakter. Poza najważniejszym aspektem wydarzenia, czyli przekazywaniem wiedzy na scenie głównej oraz pozostałymi świadczeniami merytorycznymi, odbędzie się FDI Expert Hub. Mowa o targach, podczas których wystawcami będą europejskie Kluby oraz podmioty wspierające ich rozwój. Ponadto przygotowaliśmy format bilateralnych spotkań pomiędzy Klubami, a także Klubów z podmiotami zewnętrznymi: celem dyskusji na temat projektów kooperacyjnych. Przedstawiciele Klubów otrzymają też możliwość umówienia konsultacji z FDI oraz uczestnictwa w kolacji biznesowej.

Wszystkim Uczestnikom stworzymy okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania interesujących kontaktów.

Treści wykładów, prezentacji oraz warsztatów będą przekazywane w dwóch językach: polskim i angielskim.

Football Development Institute

Football Development Institute to instytucja edukacyjna, rozwojowa oraz badawcza w profesjonalnej piłce nożnej, funkcjonująca w oparciu o własną „Tożsamość piłkarską”. Autorem „Tożsamości piłkarskiej FDI”, całego konceptu oraz projektów związanych z Instytutem jest Marcin Gabor.

Celem głównym Football Development Institute jest podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie – na przestrzeni kilkunastu następnych lat. FDI realizuje swoją wizję oraz cele na fundamencie „Komplementarnego planu”. Obejmuje on cztery segmenty. Pierwszy z nich to „Merytoryczna komunikacja”, służąca przekazywaniu przekonań i autorskiej wiedzy (fachowe treści | publikacje | wystąpienia eksperckie). Drugie zagadnienie nosi miano „Edukacja Specjalistów”. Zajmujemy się 15 rolami specjalistycznymi, stosując różne metody edukacyjne (konferencje | kursy online | certyfikowane kursy specjalistyczne | doradztwo | staże edukacyjne | programy mentorskie). Innym priorytetem strategicznym jest „Rozwój Klubów” w następujących obszarach: Zarządzanie Klubem, Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Komunikacja & Marketing, Finanse, Prawo & Licencjonowanie, Technologia, Infrastruktura, Psychologia, Compliance & Integrity. W kontekście rozwoju Klubów stawiamy na cztery formy wsparcia (doradztwo | audyt merytoryczny | projekty rozwojowe | program „Kompleksowy rozwój Klubu”). Ostatni element koncepcji strategicznej uwzględnia kompleks tematyczny „Analiza & Research”, wspomagający realizację zadań edukacyjno-rozwojowych (bazy danych | projekty researcherskie | projekty badawcze | własna marka analityczna: FDI Analytics Lab).

Football Development Institute ma ambicję przejęcia roli Europejskiego Centrum Kompetencyjnego.

Charakterystyka konferencji

KONCEPCJA | wydarzenie z cyklu konferencji

Football Development Institute zamierza uruchomić w sumie trzy cykle konferencji. FCM Conference to pierwszy z nich, który na każdy rok ma zaplanowaną premierę nowej edycji. Każda edycja (odniesienie: motyw przewodni) może obejmować kilka wydarzeń w różnych krajach. Ten tryb można porównać do spektakli teatralnych, wystawianych wielokrotnie dla różnej publiczności.

TEMAT CYKLU | zarządzanie i rozwój Klubów

FCM Conference zajmuje się aspektami zarządzania oraz rozwoju profesjonalnych Klubów piłkarskich. Podejmujemy tematykę absolutnie kluczową, ponieważ Klub jest najważniejszym interesariuszem w świecie futbolu, najmocniej wpływającym na poziom całej dyscypliny sportu. Edukując Specjalistów, czytaj: aktualnych i potencjalnych pracowników organizacji piłkarskich, wspieramy równolegle wielopłaszczyznowy rozwój Klubów.

MOTYW PRZEWODNI | „Model Rozwoju Klubu”

Każda FCM Conference posiada motyw przewodni. Najbliższe wydarzenie otrzymało motto „Model Rozwoju Klubu”. Wypracowanie kompleksowego modelu stanowi warunek konieczny do profesjonalnego zarządzania Klubem, a także czynienia kontrolowanych postępów. Od tego kroku powinno rozpoczynać się transformację Klubu. I od tego kroku zależy też jakość transformacji.

POZIOM | profesjonalna piłka nożna

Grupą docelową FCM Conference są piłkarscy Specjaliści, Kluby oraz inne podmioty w profesjonalnym futbolu, a także wszyscy zainteresowani dotarciem na ten poziom. Komplet przekazywanych treści odnosi się do zarządzania i rozwoju profesjonalnych Klubów.

CHARAKTER | międzynarodowa konferencja

Słowo „międzynarodowy” – w kontekście FCM Conference – posiada wiele znaczeń. Nasze pomysły oraz koncepcje są uniwersalne, dlatego można je zastosować w każdym Klubie europejskim. Nasi Eksperci pochodzą z różnych krajów. Chcemy także zbudować międzynarodową listę Uczestników. Zamierzamy zaprosić Specjalistów, Kluby i organizacje ligowe z całej Europy.

PRZEBIEG | 2 dni (w sumie 17 godzin)

FCM Conference, wraz z FDI Expert Hub oraz spotkaniami koordynowanymi przez FDI, trwa dwa dni (wszystkie pakiety). W przypadku pakietu VIP dochodzi jeszcze Dzień wstępny. Posiadacze pakietu Club mogą liczyć nie tylko na Dzień wstępny, ale również wziąć udział w Dniu bonusowym. W tej konstelacji dla przedstawicieli Klubów wyłaniają się cztery dni zdobywania wiedzy, poznawania koncepcji, odbywania konsultacji oraz prowadzenia dyskusji.

JĘZYKI | polski oraz angielski

Nasi Eksperci prowadzą prezentacje w języku polskim lub angielskim. A każdy z uczestników może wybrać jeden z tych dwóch języków, ponieważ oferujemy tłumaczenie symultaniczne w obu kierunkach.
Wyróżniki merytoryczne

FCM Conference posiada szereg atrybutów merytorycznych, odróżniających naszą konferencję od innych europejskich wydarzeń o podobnej tematyce. Oto główne wyróżniki merytoryczne:

 • część „Systemu edukacyjnego FDI” | możliwość kontynuowania edukacji
 • fundamenty || „Tożsamość piłkarska FDI” | „Model Rozwoju Klubu FDI”
 • wieloletni scenariusz cyklu
 • motyw przewodni pojedynczych konferencji
 • program konferencji oparty o zdefiniowane „Obszary rozwoju Klubu FDI”
 • jednolita narracja
 • zunifikowane wystąpienia Ekspertów
 • prezentacja konkretnych definicji, koncepcji, modeli
 • nowatorska forma || charakter wystąpień | zadania projektowe | warsztaty | interaktywne uczestnictwo
 • „System rozwoju Klubów FDI” | możliwość podjęcia współpracy

 

Analiza wyróżników merytorycznych znajduje się w tym miejscu.

Program ramowy

FCM Conference to wydarzenie komplementarne. Prezentujemy ramowy program konferencji z uwzględnieniem wszystkich segmentów składowych.

18.06 | Dzień wstępny

 • Zwiedzanie stadionu Tarczyński Arena Wrocław ||Pakiety: VIP | Club
 • Kolacja biznesowa (spotkanie przedstawicieli Klubów z reprezentantami Football Development Institute, Prelegentami oraz Partnerami konferencji.) || Pakiet: Club

 

19.06-20.06 | Dni konferencyjne

 • KONFERENCJA | EDUKACJA ||Pakiety: Regular | VIP | Club
 • FDI Expert Hub (targi dla Klubów oraz podmiotów wspierających ich rozwój) ||Pakiety: Regular | VIP | Club
 • Spotkania bilateralne (z przedstawicielami Klubów lub podmiotami wspierającymi rozwój Klubów) ||Pakiety: VIP | Club

 

21.06 | Dzień bonusowy

 • Indywidualne konsultacje przedstawicieli Klubów z FDI ||Pakiet: Club
Program szczegółowy

Poniżej znajduje się program szczegółowy dwóch dni konferencyjnych.

1. dzień | 19.06
09:00 | Rejestracja uczestników
10:00 | Oficjalne otwarcie konferencji
10:15 | "Model Rozwoju Klubu" | Marcin Gabor
"Model Rozwoju Klubu" | definicja FDI
Korzyści generowane przez "Model Rozwoju Klubu"
Prezentacja autorskiego "Modelu Rozwoju Klubu FDI"
12:00 | Przerwa kawowa (networking)
12:15 | Zarządzanie ryzykiem w "Modelu Rozwoju Klubu" | dr Leszek Bohdanowicz
Zagadnienie ryzyka w Klubie piłkarskim
Metody zarządzania ryzykiem
Przykład zarządzania ryzykiem w „Modelu Rozwoju Klubu"
13:30 | Przerwa na lunch
14:15 | Zabezpieczenie prawne "Modelu Rozwoju Klubu" | Dariusz Laszczyk
Zabezpieczenie ryzyka prawnego
Warunki prawne długofalowego rozwoju Klubu
Podstawy prawne niezależności Klubu
15:30 | Fundament merytoryczny "Modelu Rozwoju Klubu FDI" | Marcin Gabor
Prezentacja elementów składowych fundamentu merytorycznego
Autorskie przykłady praktycznych treści fundamentu
Kompleksowy wpływ fundamentu merytorycznego na rozwój Klubu
16:45 | Przerwa kawowa (networking)
17:00 | Inteligentne finanse w "Modelu Rozwoju Klubu FDI" | TBA (Prelegent z 🇩🇪 Niemiec)
Klasyczna struktura budżetu
Struktura budżetu obliczona na długofalowy rozwój
Proces transformacji budżetu
18:00 | Systemy IT w "Modelu Rozwoju Klubu" | Achim Ittner
Przedstawienie charakterystyki systemów IT do zarządzania Klubem
Zalety systemu IT w implementacji "Modelu Rozwoju Klubu"
Praktyczna prezentacja SAP Sports One w odniesieniu do "Modelu Rozwoju Klubu FDI"
19:00 | FDI Expert Hub (oficjalna wizyta na targach)
Okazja do zapoznania się z koncepcjami oraz sposobem pracy europejskich Klubów
Możliwość pozyskania informacji na temat produktów i świadczeń Partnerów konferencji
19:00 | Rozmowy indywidualne
Spotkania indywidualne przedstawicieli Klubów (zgłoszone projekty)
Spotkania Klubów z podmiotami wspierającymi ich rozwój
20:00 | Zakończenie 1. dnia konferencji
2. dzień | 20.06
09:00 | Oficjalne rozpoczęcie 2. dnia konferencji
09:15 | Kompleksowy koncept piłkarski w „Modelu Rozwoju Klubu FDI” | Marcin Gabor
Struktura „Kompleksowego konceptu piłkarskiego”
Przedstawienie korelacji poszczególnych elementów konceptu
„Kompleksowy koncept piłkarski” jako determinant działań Klubu
10:15 | Rola Dyrektora ds. sportowych w "Modelu Rozwoju Klubu FDI" | Marcin Gabor
Problemy z interpretacją roli Dyrektora ds. sportowych w europejskiej piłce nożnej
Definicja roli specjalistycznej autorstwa FDI
Prezentacja charakterystyki roli Dyrektora ds. sportowych według FDI
11:15 | Przerwa kawowa (networking)
11:30 | Budowanie kadry zespołu (element bieżącego działania) | TBA (Prelegent z 🇩🇪 Niemiec)
Filary merytoryczne w toku budowania kadry zespołu
Proces budowania kadry drużyny
Wykorzystanie danych w procesie selekcyjnym
12:45 | Przerwa na lunch
13:30 | Psychologia w "Modelu Rozwoju Klubu" | Konrad Czapeczka & Rafał Malinowski
Skuteczna komunikacja wewnętrzna procesu ewolucji
Przekazywanie decyzji
Odporność mentalna zarządzających ewolucją
14:45 | Długofalowa strategia w "Modelu Rozwoju Klubu FDI" | Marcin Gabor
„Koncepcja strategii Klubu”
Profil celów strategicznych
15:30 | Przerwa kawowa (networking)
15:45 | Praca nad strategią Klubu
Warsztatowa forma pracy nad długofalową strategią Klubu
16:30 | Komunikacja w "Modelu Rozwoju Klubu" | TBA (Prelegent z 🇩🇪 Niemiec)
Standardowa komunikacja Klubu
Projekt komunikacji zewnętrznej według idei FDI
Transformacja komunikacji zewnętrznej
17:45 | Zakończenie 2. dnia konferencji
Narracja

▶ Wstęp

Wyobraźmy sobie, że sala konferencyjna, miejsce spotkań, jak również cała pozostała przestrzeń stadionu to siedziba naszego Klubu. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu wciela się w rolę pracownika podmiotu piłkarskiego. Właśnie został wybrany nowy zarząd, który postanowił po raz ostatni w historii Klubu wyznaczyć „punkt zero” i dokonać przekształcenia w Klub nowego formatu. Na scenie pojawiają się członkowie zarządu, a dodatkowo szefowie kilku działów oraz komórek, przedstawiający swoją ideę pozostałym pracownikom, zasiadającym w wygodnych fotelach. Oba dni konferencji symulują rozpoczęcie długofalowego procesu transformacji Klubu.

 

▶ 1. dzień

Warunkiem koniecznym do kompleksowej ewolucji organizacji piłkarskiej jest wypracowanie własnego „Modelu Rozwoju Klubu” (MRK), dlatego na początku prezentujemy autorski „Model Rozwoju Klubu FDI”. Mamy świadomość, że wdrożenie procesu modelowego rozwoju – będącego ogromnym przedsięwzięciem – wiąże się z różnymi zagrożeniami. Ten fakt obliguje nas do zdiagnozowania potencjalnych źródeł ryzyka i znalezienia sposobu na skutecznie zarządzanie nimi w ramach MRK.

Po analizie tematu ryzyka zajmujemy się stworzeniem podstaw prawnych MRK, wykluczających określone zagrożenia, a także wspomagających transformację w silny oraz niezależny Klub. Aspekty ryzyka i podstaw prawnych stanowią bardzo ważne tło pracy nad zagadnieniami koncepcyjnymi. W tym kontekście priorytetowo koncentrujemy się na fundamentach merytorycznych MRK, równolegle stymulując rozumienie szerokiego oddziaływania stworzonych filarów na całokształt zarządzania i rozwoju Klubu.

Pierwsze etapy procesu ewolucji zawsze przebiegają pod znakiem dwutorowego postępowania: wdrażania MRK z uwzględnieniem bieżącego działania. Nie inaczej powinniśmy operować w dziedzinie finansów. Podstawa to zestawienie różnic pomiędzy strukturą budżetu klasycznego, a strukturą budżetu rozwojowego, stanowiącego cel transformacji finansowej. Do uzyskania pełnych korzyści z opisanej powyżej pracy potrzebne są nam narzędzia technologiczne, a konkretnie system IT do zarządzania Klubem.

 

▶ 2. dzień

Kolejny krok determinuje nasze przekonanie, iż płaszczyzna sportowa jest najważniejszym obszarem rozwoju profesjonalnego Klubu. Najpierw skupiamy się na sportowej bazie merytorycznej, czyli wypracowaniu „Kompleksowego konceptu piłkarskiego”, jak również zbudowaniu wielopoziomowego mechanizmu korelacji. Następnie zajmujemy się kluczowym czynnikiem rozwoju sportowego oraz wielopłaszczyznowej ewolucji Klubu: ten status w naszym MRK przypada roli Dyrektora ds. sportowych, w przypadku którego stosujemy
niestandardową definicję oraz niestandardowy profil stanowiska. Dyrektor ds. sportowych funkcjonuje od teraz na podstawie zdecydowanie szerszego spektrum obszarów działania i zakresu merytorycznego, jednak dopiero początkowy stopień procesu transformacji nadal wymaga od niego pełnego zaangażowania w każdą fazę budowania kadry zespołu.

Natłok obowiązków czasem nie pozwala nam się zatrzymać, ale w końcu znajdujemy – zarówno Dyrektor ds. sportowych, jak również Członkowie Zarządu – czas na refleksję. Czy nasza komunikacja wewnętrzna jest skuteczna? Czy właściwie przekazujemy decyzje? I czy wystarczy nam odporności mentalnej, aby poradzić sobie z niezrozumieniem i presją? Szukamy odpowiedzi oraz rozwiązań. Aspekt psychologiczny jest niezwykle istotnym uzupełnieniem pracy koncepcyjnej, do której ponownie wracamy. Pora na zdefiniowanie długofalowej
strategii rozwoju, opartej na „Koncepcji strategii Klubu”. Określanie celów strategicznych przeprowadzamy z perspektywy różnych „Obszarów rozwoju Klubu”.

Przed nami ostatni akord etapu wstępnego. Zmiany w zarządzie, „Model Rozwoju Klubu”, fundamenty merytoryczne, widoczna korekta struktury budżetu, „Kompleksowy koncept piłkarski”, całkowicie odmienna interpretacja roli Dyrektora ds. sportowych, wyrazista strategia Klubu. Stoimy przed poważnym wyzwaniem w odniesieniu do komunikacji zewnętrznej jako ważnego środka realizacji MRK.

Prelegenci

Implementacja spójnej narracji konferencyjnej na fundamentach FDI, będącej jednym z wyróżników merytorycznych FCM Conference, wymaga unifikacji wystąpień Ekspertów. W myśl zasady FCM Conference, wszystkie wykłady oraz prezentacje wynikają z „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”, które są czynnikami absolutnie nadrzędnymi. Fundamenty FDI porównujemy do organizacji gry, czyli działań zespołowych na boisku. Według przekonań FDI to najważniejszy, kardynalny aspekt pracy z drużyną i warunek konieczny osiągnięcia wysokiego poziomu. Wiedza i kompetencje Prelegentów to „umiejętności indywidualne zawodników”, stosowane do realizacji organizacji gry (działań zespołowych).

Dlatego kluczowy jest wybór odpowiednich Ekspertów (profil), jak również odpowiednie przygotowanie każdej prezentacji. Podczas naszych konferencji nie występują na scenie osoby przypadkowe, ani też nie można znaleźć się w kadrze konferencyjnej z polecenia lub drogą komercyjną. Każdego z Prelegentów przez długie lata osobiście obserwował Marcin Gabor, w pewnym momencie zapraszając do statusu „Eksperta FDI”. Dodatkowo autor koncepcji FCM Conference poświęca wiele czasu na zespołowe spotkania merytoryczne oraz indywidualne wypracowanie konkretnych treści, odniesień do fundamentów FDI, a także elementów łączących poszczególne prezentacje.

Marcin Gabor
„Model Rozwoju Klubu“ | Fundament merytoryczny „Modelu Rozwoju Klubu FDI” | Kompleksowy koncept piłkarski w „Modelu Rozwoju Klubu FDI” | Rola Dyrektora ds. sportowych w „Modelu Rozwoju Klubu FDI” | Długofalowa strategia w „Modelu Rozwoju Klubu FDI”
dr Leszek Bohdanowicz
Zarządzanie ryzykiem w „Modelu Rozwoju Klubu”
Dariusz Laszczyk
Zabezpieczenie prawne „Modelu Rozwoju Klubu”
Adrian Pietrzyk
Inteligentne finanse w „Modelu Rozwoju Klubu FDI”
Achim Ittner
Systemy IT w „Modelu Rozwoju Klubu”
Philipp Kaufmann
Budowanie kadry zespołu | element bieżącego działania
Konrad Czapeczka
Psychologia w „Modelu Rozwoju Klubu”
Rafał Malinowski
Psychologia w „Modelu Rozwoju Klubu”
TBA (Prelegent z 🇩🇪 Niemiec)
Komunikacja w „Modelu Rozwoju Klubu”
Mikołaj Zych
Moderator
Lokalizacja

Stadion Tarczyński Arena Wrocław jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w Europie, wyróżniając się charakterystyczną fasadą, eleganckim wyposażeniem, a także dużą funkcjonalnością. Na co dzień stadion jest miejscem rozgrywania meczów Ekstraklasy przez Śląsk Wrocław. Arena może pomieścić 42.771 widzów, a w przeszłości odbywały się na niej również spotkania Euro 2012.

Profile Uczestników

▶ Przedstawiciel Klubu

 • Właściciel
 • Członek Rady Nadzorczej
 • Członek Zarządu
 • Dyrektor ds. sportowych
 • Dyrektor Akademii
 • Specjalista w dziale sportowym
 • Szef lub Specjalista z innego działu (Strategia | Komunikacja | Marketing | Finanse | Prawo | Internacjonalizacja | Technologia | Compliance & Integrity)

 

▶ Przedstawiciel federacji (związku)

▶ Przedstawiciel organizacji ligowej

▶ Ekspert

 • zarządzanie i rozwój Klubu
 • aspekty piłkarskie
 • komunikacja
 • marketing
 • finanse
 • prawo
 • internacjonalizacja
 • technologia
 • psychologia
 • compliance & integrity

 

▶ Edukator

▶ Wykładowcy | zarządzanie w sporcie

▶ Studenci | kierunki zarządzania w sporcie

▶ Inne profile

 • Piłkarz (były lub obecny)
 • Agent piłkarski
 • Dziennikarz
 • Zainteresowany zarządzaniem Klubu
Pakiety uczestnictwa

Regular

 • wstęp na wszystkie prelekcje
 • tłumaczenie symultaniczne | EN -> PL
 • wstęp na FDI Expert Hub | targi Klubów oraz podmiotów wspierających rozwój Klubów
 • pakiet powitalny
 • napoje | 2 dni

Koszt: 250 euro

 

🔼 Świadczenia fakultatywne

➕ dostęp do raportu z projektu badawczego | „Rola Dyrektora ds. sportowych w europejskiej piłce nożnej“ | 149 euro

➕ dostęp do nagrań ze wszystkich prelekcji | 149 euro

➕ rezerwacja wybranego miejsca w sali konferencyjnej | 39 euro

➕ przekąski (2 dni) | 49 euro

➕ lunch (2 dni) | 79 euro

➕ lunch VIP (2 dni) | 99 euro

➕ miejsce parkingowe na stadionie (2 dni) | 39 euro

➕ Shuttle || Port Lotniczy Wrocław -> hotel | hotel -> Port Lotniczy Wrocław | 149 euro

➕ Shuttle || hotel -> stadion | stadion -> hotel | 149 euro

➕ wsparcie logistyczne (planowanie podróży do Wrocławia i z powrotem || transfer: hotel -> stadion | stadion -> hotel || organizacja wycieczki po Wrocławiu || konsultacje logistyczne) | 390 euro

➕ zwiedzanie Tarczyński Arena Wrocław | 15 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (18.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (19.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (20.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (21.06) | 129 euro

🟨 VIP

 • wstęp na wszystkie prelekcje
 • tłumaczenie symultaniczne | EN -> PL
 • wstęp na FDI Expert Hub | targi Klubów oraz podmiotów wspierających rozwój Klubów
 • pakiet powitalny
 • napoje | 2 dni
 • przekąski + lunch | 2 dni
 • VIP Check-in
 • wstęp do loży VIP
 • dostęp do raportu z projektu badawczego | „Rola Dyrektora ds. sportowych w europejskiej piłce nożnej“
 • dostęp do nagrań ze wszystkich prelekcji
 • zwiedzanie Tarczyński Arena Wrocław

Koszt: 399 euro

 

🔼 Świadczenia fakultatywne

➕ rezerwacja wybranego miejsca w sali konferencyjnej | 39 euro

➕ miejsce parkingowe na stadionie (2 dni) | 39 euro

➕ Shuttle || Port Lotniczy Wrocław -> hotel | hotel -> Port Lotniczy Wrocław | 149 euro

➕ Shuttle || hotel -> stadion | stadion -> hotel | 149 euro

➕ wsparcie logistyczne (planowanie podróży do Wrocławia i z powrotem | transfer: hotel -> stadion | stadion -> hotel | organizacja wycieczki po Wrocławiu | konsultacje logistyczne) | 390 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (18.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (19.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (20.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (21.06) | 129 euro

🟦 Club

 • wstęp na wszystkie prelekcje
 • tłumaczenie symultaniczne | EN -> PL
 • wstęp na FDI Expert Hub | targi Klubów oraz podmiotów wspierających rozwój Klubów
 • pakiet powitalny
 • napoje | 2 dni
 • przekąski + lunch | 2 dni
 • Shuttle || Port Lotniczy Wrocław -> hotel | hotel -> Port Lotniczy Wrocław
 • VIP Check-in
 • wstęp do loży VIP
 • dostęp do raportu z projektu badawczego | „Rola Dyrektora ds. sportowych w europejskiej piłce nożnej“
 • dostęp do nagrań ze wszystkich prelekcji
 • zwiedzanie Tarczyński Arena Wrocław
 • spotkania bilateralne z przedstawicielami Klubów | zgłoszone projekty
 • spotkania indywidualne z podmiotami wspierającymi rozwój Klubów
 • konsultacje z przedstawicielami FDI

Koszt: 499 euro

 

 

🔼 Świadczenia fakultatywne

➕ rezerwacja wybranego miejsca w sali konferencyjnej | 39 euro

➕ miejsce parkingowe na stadionie (2 dni) | 39 euro

➕ Shuttle || hotel -> stadion | stadion -> hotel | 149 euro

➕ wsparcie logistyczne (planowanie podróży do Wrocławia i z powrotem | transfer: hotel -> stadion | stadion -> hotel | organizacja wycieczki po Wrocławiu | konsultacje logistyczne) | 390 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (18.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (19.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (20.06) | 129 euro

➕ nocleg w hotelu 4-gwiazdkowym (21.06) | 129 euro