Football Development Institute
PROJEKTY BADAWCZE

Stan edukacji specjalistycznej w europejskiej piłce nożnej

08/12/2023

Historię projektów badawczych w ramach Football Development Institute zainaugurowaliśmy od tematu edukacji w świecie piłki nożnej, ponieważ edukacja stanowi jeden z kluczowych filarów rozwoju całej dyscypliny sportu. Aktualnie gromadzimy dane, aby do końca 2024 roku zaprezentować podsumowanie premierowego projektu badawczego.

Football Development Institute zajmuje się intensywnie edukacją, oferując autorski system edukacyjny, ale również analizując ofertę edukacyjną federacji globalnych i krajowych, a także instytucji komercyjnych. Nasze tezy w kontekście stanu edukacji zostały jasno sformułowane przez Marcina Gabora w opublikowanym artykule analitycznym, a poniżej przedstawiamy je w formie ustrukturyzowanej listy.

▶ FAKTY NA TEMAT PROJEKTU BADAWCZEGO

 1. Termin rozpoczęcia projektu: grudzień 2023
 2. Okres trwania „Projektu badawczego”: 12-14 miesięcy
 3. Zakres badania: 25 krajów europejskich, 50 lig
 4. Forma badania: ankieta z odpowiedziami w różnej formie strukturalnej
 5. Prezentacja efektów merytorycznych: publikacja fachowego opracowania, zawierającego jakościowo-ilościową oraz jakościową formułę podsumowania | dodatkowo wnioski ze strony FDI
 6. Języki publikacji: polski, niemiecki, angielski
 7. Dostęp do publikacji: częściowo otwarty

 

▶ TEZY SFORMUŁOWANE PRZEZ FDI

Problemy merytoryczne:

 • brak wielopoziomowych, długofalowych programów edukacyjnych, opartych o zróżnicowaną metodykę
 • instytucje edukacyjne nie posiadają fundamentów merytorycznych: „Tożsamość piłkarska”, „Model Rozwoju Klubu”, modele merytoryczne (dopasowane do edukowanej roli)
 • instytucje edukacyjne nie wypracowują profilu stanowiska edukowanej roli
 • działania edukacyjne nie są oparte o fundamenty merytoryczne i profil stanowiska
 • edukacja bez stabilnego fundamentu koncepcyjnego nie uwzględnia szczegółowego zakresu wiedzy oraz kompetencji, wynikających z profilu stanowiska
 • działania edukacyjne nie obejmują wielu istotnych płaszczyzn rozwojowych
 • przekazywane treści nie są kompleksowe, szczegółowe, dogłębne czy komplementarne
 • instytucje edukacyjne nie stawiają na konkretne definicje, koncepcje, modele
 • działania edukacyjne nie stanowią koherentnego programu (agenda | treści)
 • rekrutacja Ekspertów nie odbywa się na podstawie wyznaczonego profilu
 • nie istnieje wieloletnia unifikacja działań edukacyjnych

 

Wpływ na rozwój:

 • brak możliwości podjęcia długofalowej edukacji
 • ograniczone spektrum pozyskiwania wiedzy
 • chaotyczna oferta edukacyjna
 • niski poziom przygotowania Specjalistów
 • niemożność porównania oferty edukacyjnej

 

Praktyczne następstwa:

 • brak kompleksowych fundamentów koncepcyjnych (fundamenty merytoryczne | profile stanowisk) dla różnych interesariuszy w piłce nożnej
 • promowanie wzorca generalistycznego w interpretacji poszczególnych ról specjalistycznych (stanowiska)
 • przenoszenie chaosu edukacyjnego na funkcjonowanie Klubów
 • nieistniejące wsparcie merytoryczne ze strony instytucji edukacyjnych dla Klubów (fundamenty merytoryczne | profile stanowisk | treści)
 • niestabilne traktowanie przez Kluby poszczególnych profili stanowisk
 • duża rozbieżność w sposobie i poziomie pracy w Klubach
 • brak wzrostu merytorycznego w różnych obszarach funkcjonowania Klubu
 • niemożność rozwoju personalnego w oparciu o edukację
 • rezygnacja z obecności w środowisku piłkarskim osób szukających innej drogi edukacyjnej
 • marnowanie wielu talentów w różnych rolach specjalistycznych

 

Efekt destrukcyjny:

Nieobecność w świecie piłki nożnej kompleksowych i długofalowych programów edukacyjnych, nieuwzględnianie przez instytucje edukacyjne fundamentów merytorycznych i precyzyjnych profili stanowisk edukowanych ról, pomijanie licznych płaszczyzn rozwojowych, ogólne i niespójne treści, brak unifikacji programowej, negatywne skutki dla rozwoju Specjalistów, jak również wszystkie niekorzystne następstwa praktyczne powodują faktyczną degradację piłki nożnej jako dyscypliny sportu.

 

▶ PRAKTYCZNE INFORMACJE

W jakich krajach jest prowadzony projekt badawczy?

Nie ma żadnych ograniczeń. Ankieta trafi do osób z wielu kontynentów.

 

Kto może wziąć udział w projekcie badawczym (wypełnić formularz)?

Wszystkie osoby z doświadczeniem w poniższych typach organizacji (dowolny staż pracy), aktywnych w obszarze piłki nożnej:

🔹 Klub

🔹 federacja kontynentana (np. FIFA lub UEFA)

🔹 związek krajowy

🔹 organizacja ligowa

🔹 instytucja edukacyjna

🔹 uczelnia wyższa

🔹 instytucja doradcza

 

W projekcie badawczym mogą wziąć udział również osoby, które w swojej historii zawodowej posiadają inne niż wymienione typy organizacji lub nie mają jeszcze doświadczenia w świecie piłki nożnej. Warunek jest jeden: wspomniane osoby powinny mieć na koncie korzystanie z różnych form edukacji w piłce nożnej (wydarzenia & programy edukacyjne).

 

Jakie formy edukacji są przez nas badane?

🔹 edukacja obligatoryjna

Wydarzenia edukacyjne wymagane regulacjami federacji oraz związków piłkarskich, a także własnego pracodawcy. Mowa o różnego rodzaju obowiązkach licencyjnych, punktowanych konferencjach, czy wewnętrznych szkoleniach.

🔹 edukacja fakultatywna

Zbiór wydarzeń oraz programów, dobrowolnie wybieranych przez osobę obecną w świecie piłki nożnej. Mogą to być webinary, konferencje, kursy, platformy edukacyjne, doradztwo, mentoring czy staże.

Projekt bada doświadczenie związane z udziałem w pojedynczych wydarzeniach, jak również długofalowych programach edukacyjnych.

 

Jakie obszary badamy?

🔹 charakterystyka aktywności uczestnika wydarzeń i programów edukacyjnych

🔹 percepcja i ocena poziomu obecnej oferty edukacyjnej

🔹 preferencje edukacyjne oraz wizja wysokiej jakości edukacji w piłce nożnej

 

▶ UDZIAŁ W PROJEKCIE BADAWCZYM

Przejdź do ankiety