Football Development Institute
AKTUALNOŚCI

Pierwsza edycja Football Club Management Conference już za nami

23/06/2023

Około pół roku temu ogłosiliśmy oficjalnie powołanie do życia cyklu Football Club Management Conference, a ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy nad organizacją pierwszego wydarzenia w ramach nowego formatu. W dniach 19-20.06, na stadionie Tarczyński Arena Wrocław, odbyła się premierowa edycja FCM Conference. Cieszymy się niezmiernie, mogąc poinformować o pełnym sukcesie naszego przedsięwzięcia. Football Club Management Conference to teraz nowe wydarzenie na piłkarskiej mapie Europy.

Okres pokonferencyjny to dla zespołu FDI czas analiz, podsumowań i wniosków. Za nami wiele analitycznych rozmów, dlatego chętnie podzielimy się swoimi spojrzeniem na minione dwa dni.

Football Club Management Conference zakończyła się – w naszej ocenie – całkowitym sukcesem. Zrealizowaliśmy wszystkie zakładane cele. Szczególnie pragniemy wyróżnić dwa aspekty: przekazanie dużych pokładów wiedzy na fundamencie „Modelu Rozwoju Klubu FDI” oraz implementację niestandardowego konceptu konferencyjnego.

Przekazywanie wiedzy rozpoczęło się od kluczowej prezentacji Marcina Gabora, przedstawiającej strukturę, wizję oraz pryncypia merytoryczne „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. Pierwsze i pozostałe wystąpienia Marcina Gabora, wraz z prezentacjami innych Ekspertów, stworzyły spójną narrację modelową, symulującą początkowy etap procesu transformacji profesjonalnego Klubu piłkarskiego na bazie koncepcji FDI. Koncepcji kompleksowej, szczegółowej, dogłębnej oraz komplementarnej. I taka też była przekazywana przez nas wiedza.

Odczuwamy również ogromną satysfakcję z wdrożenia autorskiego konceptu konferencyjnego. Wydarzenie we Wrocławiu stanowiło część wieloletniego scenariusza FCM Conference, skupiając się tym razem na etapie wstępnym oraz obszarze koncepcyjnym rozwoju Klubu. Omawiane etap i obszar znalazły odzwierciedlenie w motywie przewodnim konferencji: „Club Development Model” („Model Rozwoju Klubu”). Agenda wydarzenia została oparta o „Obszary rozwoju Klubu FDI”, stanowiące integralną część bazy merytorycznej cyklu, czyli „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. Wspomianą agendę podczas obu dni konferencyjnych charakteryzowała spójna narracja, budująca symulację realnych działań w Klubie, zaś koherencję narracyjną zapewniły zunifikowane wystąpienia Ekspertów. Za klarowny wyróżnik merytoryczny uznajemy też przedstawienie konkretnych definicji, konceptów oraz modeli.

Kilka osób mówiło mi, że realizacja naszego niestandardowego konceptu nie będzie możliwa. Nie interesują mnie jednak opinie „życzliwych“. Po prostu realizuję swoje pomysły. Dzisiaj już nikt nie może powiedzieć, że autorska koncepcja FCM Conference nie może zostać zrealizowana. Dowiedliśmy, że nawet najbardziej odważna idea – poparta argumentami oraz strukturą – ma szansę na wdrożenie.

~ Marcin Gabor
autor koncepcji FCM Conference

Najważniejszą ocenę stanowi dla FDI zawsze wewnętrzna analiza. Jednocześnie jesteśmy zadowoleni z tytułu bardzo pozytywnych informacji zwrotnych od Uczestników. Cieszymy się, że wszystkie te osoby podkreślały wybitnie merytoryczny charakter konferencji, niespotykaną wiedzę i jej duży zakres, odmienną koncepcję i dobrą organizację wydarzenia.

W wielu zakulisowych rozmowach pojawiał się także wątek networkingu. Otrzymywaliśmy sygnały o licznych wartościowych kontaktach, nawiązanych w gronie Uczestników. Wcale nas to nie dziwi, ponieważ Football Club Management Conference | Wrocław 2023 zgromadziła przedstawicieli wielu polskich oraz europejskich Klubów.

Jestem niezmiernie zadowolony, że kolejny autorski projekt doczekał się realizacji. Owszem, wypracowałem koncept Football Club Management Conference, jednak bez swojego zespołu nie zrealizowałbym tego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim Współpracownikom, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu.

~ Marcin Gabor
CEO, autor koncepcji Football Development Institute

W następnych miesiącach zaprezentujemy kolejne projekty edukacyjne FDI, bazujące na naszej „Tożsamości piłkarskiej”. Warto obserwować kanały komunikacyjne FDI, aby pozostać na bieżąco.

Mamy na koniec dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które nie wzięły udziału w Football Club Management Conference | Wrocław 2023. Udostępniamy możliwość zamówienia nagrań z wydarzenia. Oddajemy do dyspozycji dwie alternatywy: kompletny zapis konferencji lub wybrane wystąpienia.

Zamówienie można złożyć TUTAJ.