Football Development Institute
AKTUALNOŚCI

„System rozwoju Klubów” | foldery

04/08/2022

Zakończyliśmy prace koncepcyjne, projektowe oraz techniczne nad katalogami, prezentującymi kierunki wsparcia oraz świadczenia dla europejskich Klubów ze strony Football Development Institute. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiliśmy na stronie internetowej, jednak dostępny dodatkowo pakiet folderów pozwala poznawać naszą koncepcję etapami.

„System rozwoju Klubów” jest jednym z elementów „Komplementarnego planu”, stanowiącego kluczowy filar strategii Football Development Institute. Omawiany strategiczny fundament składa się sumarycznie z czterech obszarów:

Współpraca z podmiotami piłkarskimi bazuje na autorskiej idei, a postrzegamy ją w sposób metodyczny, jak również długofalowy. „System rozwoju Klubów” to koncepcja wielopłaszczyznowego wsparcia i rozwoju Klubów, oparta na „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz wypracowanym przez nas „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. W ramach konceptu zdefiniowaliśmy wielokierunkowe świadczenia, które dopasowujemy indywidualnie do potrzeb, a także aktualnej sytuacji konkretnego Klubu.

Ze względu na kompleksowość przedsięwzięcia, zaprojektowaliśmy pięć folderów informacyjnych, wyjaśniających krok po kroku możliwości kooperacji. Dzięki temu, przedstawiciele Klubów mogą stopniowo zgłębiać całokształt systemu, łatwiej przyswajając przedstawiane treści, a ponadto koncentrując się wyłącznie na preferowanych zagadnieniach. Foldery posiadają również spory atut z perspektywy FDI, ponieważ konkretyzują komunikację z Klubami na terenie Europy.

Dokumenty zawierają przedstawienie koncepcji „Systemu rozwoju Klubów”, prezentują „Obszary rozwoju Klubu”, nasze metody rozwojowe oraz korzyści płynące dla Klubów z tytułu współpracy, obrazują procedurę kooperacji, skupiając się faktycznie na omówieniu czterech głównych kompleksów wsparcia wraz z pojedynczymi zagadnieniami. Na łamach folderów nie brakuje też praktycznych wskazówek w formie cytatów Marcina Gabora (CEO, autor koncepcji FDI).

Oto cały pakiet folderów (do pobrania):

Informacje wstępne
Pobierz
Doradztwo
Pobierz
Audyt merytoryczny
Pobierz
Projekty rozwojowe
Pobierz
Program "Kompleksowy rozwój Klubu"
Pobierz

 

Kluby zainteresowane wsparciem udzielonym przez Football Development Institute zachęcamy do podjęcia kontaktu z naszym biurem. Istnieje możliwość odbycia niezobowiązującej konsultacji.