Football Development Institute
09/03/2022

Niezwykle ważnym punktem strategii Football Development Institute jest „Merytoryczna komunikacja”. Dlatego dziś możemy z radością poinformować, że w zakładce „Publikacje” pojawił się fachowy artykuł o premierowym charakterze.

„Merytoryczna komunikacja” stanowi jeden z czterech filarów naszego „Komplementarnego planu”, którego konsekwentna i długofalowa realizacja ma podnieść poziom piłki nożnej w Europie. Za niezwykle istotny czynnik komunikacji ze znakiem FDI uznajemy fachowe artykuły, które – podobnie jak inne formy merytorycznego przekazu – spełniają liczne założenia:

 • kształtowanie właściwej świadomości piłkarskiej
 • wskazywanie problemów piłki nożnej
 • obnażanie trendów i stereotypów w piłce nożnej
 • przedstawianie poprawnego rozumienia piłki nożnej oraz rozumienia gry
 • precyzyjne wyjaśnianie „Tożsamości piłkarskiej FDI”
 • prezentacja wartości, definicji, koncepcji, modeli, zależności, planowania, kryteriów, metodyki, mechanizmów kontrolnych autorstwa FDI
 • dostarczanie argumentów potwierdzających słuszność formułowanych tez oraz koncepcji
 • promowanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • upowszechnianie merytorycznych kanonów FDI
 • kreowanie prawidłowych standardów
 • budowanie wagi samodzielnego myślenia
 • wdrażanie nawyku kompleksowego traktowania piłki nożnej

Niedawno na stronie internetowej w zakładce „Publikacje | Artykuły” pojawił się premierowy tekst pod tytułem „Sędziowie są zawsze winni”. Autor, Marcin Gabor, podjął się precyzyjnej analizy relacji pomiędzy osobami zarządzającymi Klubami, Trenerami oraz Piłkarzami z jednej strony, a sędziami piłkarskimi z drugiej. Główna teza fachowej publikacji opiera się na stwierdzeniu niesprawiedliwej, krzywdzącej i nieuzasadnionej merytorycznie krytyki arbitrów, wynikającej z niezrozumienia piłki nożnej oraz gry przez wymienione grupy zawodowe.

Oto fragment artykułu:

„To właśnie oni (osoby zarządzające Klubami, Trenerzy i Piłkarze) przyjęli gremialnie inwentarz „nowoczesnej piłki nożnej”, prowadzący do utraty kontroli nad swoją drużyną, przebiegiem działań boiskowych, jak również przeciwnikiem. Ergo, „środowisko piłkarskie” w pełni odpowiada za dramatyczne obniżenie jakości organizacji gry zespołowej, sprowadzenie taktyki do kompromitującego formatu oraz uniemożliwienie strukturalnego rozwoju zespołów. Konkluzja jest jasna: ciągle wymykającemu się spod kontroli biegowi zdarzeń na murawie i powiązanej z tym faktem frustracji nie jest winny żaden sędzia na tej planecie.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.