Football Development Institute
AKTUALNOŚCI

Otwarta rekrutacja na kurs „Dyrektor ds. sportowych”

10/02/2022

Wykonaliśmy kolejny krok milowy w krótkiej historii Football Development Institute. Organizujemy jedyny w Europie tak rozbudowany merytorycznie kurs specjalistyczny, zajmujący się precyzyjnie rolą Dyrektora ds. sportowych i jego wpływem na rozwój Klubu. Dwunastomiesięczne wydarzenie edukacyne przeznaczone jest przede wszystkim dla Specjalistów z profesjonalnym doświadczeniem na tym stanowisku, a dodatkowo dla osób poszukujących fachowego przygotowania do pełnienia tej funkcji w przyszłości. Pierwszy zjazd certyfikowanego kursu zaplanowany został na ostatnie dni maja, natomiast proces rekrutacyjny będzie otwarty do końca kwietnia.

Football Development Institute rewolucjonizuje zagadnienie roli Dyrektora ds. sportowych. Wprowadzamy autorską definicję oraz autorski profil tej roli specjalistycznej. Wdrażamy także europejski „Program rozwoju Dyrektora ds. sportowych”, z jego centralnym punktem w formie certyfikowanego kursu. Ponadto pracujemy nad koncepcją modelu certyfikacyjnego. To przełomowe działania w europejskiej piłce nożnej.

~ Marcin Gabor
CEO, autor konceptu FDI oraz "Programu rozwoju Dyrektora ds. sportowych"

W Europie występuje wiele problemów, dotyczących roli Dyrektora ds. sportowych. Wystarczy nadmienić, że omawiana funkcja nie doczekała się faktycznego zdefiniowania, nie ma merytorycznych ram oraz koncepcyjnego standardu. Ten fakt przekłada się na wiele negatywnych zjawisk w świecie piłki nożnej i z tego wynika również poważny mankament w postaci braku jednolitej europejskiej ścieżki edukacyjnej. Nie istnieje system certyfikacyjny, nie można uświadczyć zunifikowanych struktur nauczania, niewiele jest możliwości jakiegokolwiek zgłębiania wiedzy w tym zakresie.

Football Development Institute całkowicie rewolucjonizuje zagadnienie „Dyrektora ds. sportowych”. FDI prezentuje autorską definicję roli specjalistycznej oraz autorski profil stanowiska, wprowadzając kompleksowy „Program rozwoju Dyrektora ds. sportowych” i jednocześnie pracując nad modelem certyfikacji osób pełniących tę funkcję. Zainaugurowanie procesu edukacyjnego właśnie rolą Dyrektora ds. sportowych podkreśla strategiczną wagę tej pozycji w strukturze Klubu.

Dyrektor ds. sportowych to – zgodnie z naszą wizją – najważniejsza funkcja w Klubie, posiadająca charakter koncepcyjny, merytoryczny, strukturalno-organizacyjny oraz operacyjny. Omawiana rola specjalistyczna powinna być odpowiedzialna za długofalowy rozwój sportowy na bazie kompleksowego „Modelu Rozwoju Klubu”, a także za stymulowanie wszechstronnej ewolucji Klubu. Profesjonalne wykonywanie obowiązków Dyrektora ds. sportowych wymaga dysponowania wiedzą oraz kompetencjami pochodnymi z następujących „Obszarów rozwoju Klubu”:

 • Baza intelektualna
 • Piłka nożna & Zarządzanie
 • Finanse
 • Komunikacja
 • Psychologia
 • Prawo & Licencjonowanie

Certyfikowany kurs specjalistyczny jest kluczowym elementem „Programu rozwoju Dyrektora ds. sportowych”. Koncept kursu wynika z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej FDI”, jest dopasowany do naszej definicji oraz naszego profilu tej roli specjalistycznej. Na tej podstawie stworzyliśmy praktyczny program merytoryczny, oparty na preferowanym umiejscowieniu w strukturze Klubu, kompleksowych obszarach działania, szerokim zakresie obowiązków, dużej decyzyjności, naszym „Modelu Rozwoju Klubu” oraz potrzebnych kompetencjach. Podczas kursu będziemy pracować ze Specjalistami nad sześcioma płaszczyznami edukacyjnymi: bazą intelektualną, wiedzą merytoryczną, kompetencjami pochodnymi, indywidualną „Tożsamością piłkarską”, praktycznym przygotowaniem do działań w roli specjalistycznej, jak również samodzielnością zawodową.

Każdy Kursant uzyska wiedzę, pozwalającą myśleć o pracy w profesjonalnym Klubie na najwyższym poziomie. Nie tylko na terenie Polski, ale także Europy. Wyselekcjonowani Specjaliści mogą też zostać bezpośrednio poleceni do Klubów współpracujących z FDI.

Przedstawiamy podstawowe fakty:

 • kurs specjalistyczny | „Dyrektor ds. sportowych”
 • stopień kursu | I z II
 • charakter kursu | stacjonarny, z uzupełnieniem w formie pracy zdalnej
 • miejsce zjazdów stacjonarnych | Warszawa
 • program kursu | 6 obszarów głównych, 57 grup tematycznych oraz 170 zagadnień szczegółowych
 • autor kursu | Marcin Gabor
 • liczba Uczestników | 20
 • ścieżki aplikacyjne | Dyrektor ds. sportowych; Kadra zarządzająca; Koordynator ds. szkolenia młodzieży; Trener; Analityk; Scout; Piłkarz zawodowy; Agent piłkarski; Bez doświadczenia
 • proces rekrutacyjny | dokumentacja aplikacyjna, test kompetencyjny, rozmowa kwalifikacyjna
 • zakończenie rekrutacji | 30.08.2022
 • początek kursu | 18.09.2022
 • czas trwania | 12 miesięcy

 

Panel kursu, wraz z możliwością aplikowania, znajduje się w tym miejscu.

Folder informacyjny | Kurs specjalistyczny "Dyrektor ds. sportowych | I stopień
Pobierz