Football Development Institute
PROJEKTY BADAWCZE

Rola Dyrektora ds. sportowych w europejskiej piłce nożnej

14/02/2024

Niebawem przyjdzie czas na kolejny projekt badawczy Football Development Institute. Zajmiemy się niezwykle ważnym zagadnieniem, które – niestety – nie doczekało się nigdy fachowego opracowania. Zbadamy rolę  „Dyrektora ds. sportowych” w europejskiej piłce nożnej.

Football Development Institute stworzył autorską definicję oraz autorski profil stanowiska Dyrektora ds. sportowych. Dyrektor ds. sportowych to – zgodnie z naszą wizją – najważniejsza funkcja w Klubie, o statusie strategicznym. Funkcja powinna posiadać charakter piłkarsko-intelektualny (merytoryczny), koncepcyjny, strategiczny, strukturalno-organizacyjny, sportowo-koncepcyjny, zarządczy, komunikacyjny, finansowy, technologiczny oraz psychologiczny. Omawiana rola specjalistyczna powinna być odpowiedzialna za długofalowy rozwój sportowy na bazie kompleksowego „Modelu Rozwoju Sportowego” (część „Modelu Rozwoju Klubu”, a także za stymulowanie wszechstronnej ewolucji Klubu.

▶ FAKTY NA TEMAT PROJEKTU BADAWCZEGO

 1. Termin rozpoczęcia projektu: 2024
 2. Okres trwania „Projektu badawczego”: 12-14 miesięcy
 3. Zakres badania: 25 krajów europejskich, 50 lig
 4. Forma badania: ankieta z odpowiedziami wielokrotnego wyboru
 5. Prezentacja efektów merytorycznych: publikacja fachowego opracowania, zawierającego jakościową oraz jakościowo-ilościową formułę podsumowania | dodatkowo wnioski ze strony FDI
 6. Języki publikacji: polski, niemiecki, angielski
 7. Dostęp do publikacji: częściowo otwarty

 

▶ TEZY SFORMUŁOWANE PRZEZ FDI

Problemy merytoryczne:

 • rola Dyrektora ds. sportowych w Europie nie została jeszcze faktycznie zdefiniowana
 • stanowisko nie posiada ogólnoeuropejskich merytorycznych ram: brakuje systematyki oraz kompleksowej idei, stojącej za tą kluczową funkcją (definicja, profil stanowiska)
 • standard europejski nie istnieje
 • przyznawanie roli Dyrektora ds. sportowego zbyt małego znaczenia

 

Wpływ na edukację:

 • rola specjalistyczna bez europejskiego systemu certyfikacji
 • brak systemu edukacyjnego w Europie dla roli Dyrektora ds. sportowych
 • dotychczas brak faktycznych możliwości poszerzania wiedzy dla Dyrektorów ds. sportowych

 

Praktyczne następstwa:

 • Kluby często nie widzą potrzeby uwzględniania tej roli w strukturze (brak świadomości i wiedzy osób zarządzających)
 • rola Dyrektora ds. sportowych jest deprecjonowana
 • najczęściej stosowaną charakterystyką stanowiska w Europie jest „planer kadry”
 • europejskie Kluby niestabilnie interpretują omawianą rolę
 • Dyrektor ds. sportowych nie posiada swojego zespołu
 • brak kompleksowego profilu Specjalisty (Dyrektor ds. sportowych) w Klubach
 • Kluby przeprowadzają nieprofesjonalną rekrutację na stanowisko Dyrektora ds. sportowych
 • Kluby nie otrzymują wsparcia merytorycznego w zakresie „Tożsamości Klubu”, „Modelu Rozwoju Klubu”, „Modelu Rozwoju Sportowego” oraz „Dyrektora ds. sportowych”
 • jakość merytoryczna osób pełniących rolę Dyrektora ds. sportowych jest często niewystarczająca
 • problemy związane z rolą Dyrektora ds. sportowych mają negatywny wpływ na szereg innych aspektów piłki nożnej

 

Efekt destrukcyjny:

Niewłaściwe traktowanie funkcji Dyrektora ds. sportowych, brak merytorycznej definicji oraz profilu stanowiska w ramach tej roli specjalistycznej, problemy w obszarze edukacyjnym, a także wszystkie negatywne następstwa wymienionych mankamentów, mają ogromny wpływ na poziom europejskiej piłki nożnej.