Football Development Institute
PROJEKTY BADAWCZE

Rola Dyrektora ds. sportowych w europejskiej piłce nożnej

15/12/2021

Zainaugurowaliśmy serię „Projektów badawczych” niezwykle ważnym zagadnieniem, które w europejskiej piłce – niestety – nie doczekało się nigdy fachowego opracowania. Badamy rolę  „Dyrektora ds. sportowych” w europejskiej piłce nożnej.

Football Development Institute stworzył autorską definicję oraz autorski profil stanowiska Dyrektora ds. sportowych. Dyrektor ds. sportowych to – zgodnie z naszą wizją – najważniejsza funkcja w Klubie, posiadająca charakter koncepcyjny, merytoryczny, strukturalno-organizacyjny oraz operacyjny. Omawiana rola specjalistyczna powinna być odpowiedzialna za długofalowy rozwój sportowy na bazie kompleksowego „Modelu Rozwoju Klubu”, a także za stymulowanie wszechstronnej ewolucji Klubu.

Przedstawiamy kilka faktów na temat prowadzonego „Projektu badawczego”:

 1. Termin rozpoczęcia projektu: grudzień 2021
 2. Okres trwania „Projektu badawczego”: 6-8 miesięcy
 3. Zakres badania: 26 krajów europejskich, 52 ligi
 4. Forma badania: ankieta z odpowiedziami wielokrotnego wyboru
 5. Prezentacja efektów merytorycznych: publikacja fachowego opracowania, zawierającego jakościową oraz jakościowo-ilościową formułę podsumowania – dodatkowo wnioski ze strony FDI
 6. Uwzględnione języki publikacji: polski, niemiecki, angielski
 7. Dostęp do publikacji: otwarty
 8. Tezy sformułowane przez FDI:

 

Problemy merytoryczne:

 • rola Dyrektora ds. sportowych w Europie nie została jeszcze faktycznie zdefiniowana
 • stanowisko nie posiada ogólnoeuropejskich merytorycznych ram: brakuje systematyki oraz kompleksowej idei, stojącej za tą kluczową funkcją (definicja, profil stanowiska)
 • standard europejski nie istnieje
 • przyznawanie roli Dyrektora ds. sportowego zbyt małego znaczenia

 

Wpływ na edukację:

 • rola specjalistyczna bez europejskiego systemu certyfikacji
 • brak jednolitej europejskiej ścieżki edukacyjnej dla tej roli specjalistycznej
 • nieobecność jednolitych struktur oraz treści edukacyjnych w występujących dotychczas wydarzeniach doszkalających
 • bardzo ogólne treści przekazywane podczas dotychczasowych wydarzeń doszkalających
 • dotychczas brak faktycznych możliwości edukacyjnych dla Dyrektorów ds. sportowych

 

Praktyczne następstwa:

 • Kluby często nie widzą potrzeby uwzględniania tej roli w strukturze Klubu (brak świadomości i wiedzy osób zarządzających)
 • Dyrektor ds. sportowych w wielu przypadkach nie posiada swojego zespołu
 • rola Dyrektora ds. sportowych jest nadal dezawuowana: poprzez słabą pozycję w strukturze klubowej, ograniczone obszary działania, niewystarczający profil stanowiska, niewielką decyzyjność
 • najczęściej stosowaną charakterystyką stanowiska w Europie jest „planer kadry”
 • europejskie Kluby niestabilnie interpretują omawianą rolę – ekstremalnie odmienne wyobrażenia poszczególnych Klubów
 • także w ramach jednego Klubu dochodzi do różnych interpretacji (na różnych odcinkach czasowych) roli Dyrektora ds. sportowych – uzależnienie charakterystyki od obsady personalnej
 • przekazanie interpretacji roli Dyrektora ds. sportowych zatrudnionej osobie
 • brak profilu Dyrektora ds. sportowych w Klubach
 • Kluby przeprowadzają nieprofesjonalną rekrutację na stanowisko Dyrektora ds. sportowych (przypadkowe osoby, często bez przygotowania)
 • krzywda czyniona osobom zatrudnianym bez przygotowania (np. byli piłkarze)
 • Kluby nie stosują zasady długofalowości – relatywnie częste zmiany na tym stanowisku, także pojawiający się brak ciągłości w obsadzaniu funkcji, różne interpretacje tej roli specjalistycznej: wszystkie te aspekty uniemożliwiają długofalowy rozwój Klubu

 

Efekt destrukcyjny:

Niewłaściwe traktowanie funkcji Dyrektora ds. sportowych, brak merytorycznej definicji oraz profilu stanowiska w ramach tej roli specjalistycznej, problemy w obszarze edukacyjnym, a także wszystkie negatywne następstwa wymienionych mankamentów, mają ogromny wpływ na niski poziom europejskiej piłki nożnej.