Football Development Institute
AKTUALNOŚCI

Świadczenia warte 120.000 euro dla polskich Klubów

12/08/2022

Na podstawie różnych naszych doświadczeń została podjęta decyzja o przygotowaniu pionierskiego programu dla polskich Klubów. Marcin Gabor, zarządzający Football Development Institute, postanowił przekazać podmiotom piłkarskim w Polsce świadczenia merytoryczne o łącznej wartości 120.000 euro.

Football Development Institute zaprojektował „System rozwoju Klubów”, stanowiący koncepcję wielopłaszczyznowego wsparcia i podnoszenia poziomu europejskich podmiotów piłkarskich. System został oparty na autorskich fundamentach FDI: „Tożsamości piłkarskiej” oraz „Modelu Rozwoju Klubu”.

Football Development Institute zdefiniował dziesięć „Obszarów rozwoju Klubu”:

 • Zarządzanie Klubem
 • Compliance & Integrity
 • Piłkarska baza intelektualna
 • Piłka nożna & Zarządzanie
 • Komunikacja & Marketing
 • Finanse
 • Prawo & Licencjonowanie
 • Technologia
 • Infrastruktura
 • Psychologia

 

Współpraca z Klubami na terenie Europy obejmuje działania w ramach czterech kompleksów wsparcia, z których każdy posiada kilkadziesiąt zagadnień szczegółowych. Oto omawiane filary „Systemu rozwoju Klubu”:

 • Doradztwo
 • Audyt merytoryczny
 • Projekty rozwojowe
 • Program „Kompleksowy rozwój Klubu”

 

Od wielu lat doradzam strategicznie, a także wspieram rozwój Klubów w kilku europejskich krajach. W Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy Holandii instytucja eksperta zewnętrznego spotyka się z dużą otwartością oraz pragmatyzmem, które to postawy nierzadko przekładają się na wolę współpracy. Na terenie piłkarskiej Europy przedstawiciele Klubów zdają sobie sprawę, że – niezależnie od poziomu funkcjonowania Klubu – warto dyskutować, czerpać wiedzę od fachowców i pozwolić sobie pomóc. W polskich Klubach brakuje opisywanego podejścia. Pojawia się za to problem z oceną aktualnej sytuacji podmiotu piłkarskiego, najczęściej nie występuje świadomość w odniesieniu do kompleksowości zarządzania Klubu, nie rozmyśla się też na temat rozwoju Klubu w kategoriach precyzyjnie wypracowanego modelu. Co gorsza, programowo wykazuje się zamknięcie na wsparcie zewnętrzne, nieuzasadnioną obawę o własną reputację, nierzadko przekonanie o własnej nieomylności, zaś kultura kontaktu staje się pojęciem całkowicie obcym. W licznych rozmowach przedstawiciele Klubów zasłaniają się brakiem budżetu na – o zgrozo! – projekty mające podnieść poziom podmiotu piłkarskiego. Z tego powodu chcę wytrącić ten nieracjonalny argument, przekazując wsparcie merytoryczne Football Development Institute, sumarycznie opiewające na kwotę 120.000 euro.

~ Marcin Gabor
CEO, autor koncepcji FDI

Już od 15.08.2022 oddajemy do dyspozycji polskich Klubów świadczenia w zakresie „Audytu merytorycznego” o łącznej wartości 120.000 euro. Wykonany audyt przedstawia bezwzględny obraz aktualnego stadium, pozwalając zapoznać się z dogłębnymi wnioskami odnośnie do pozytywnych i negatywnych aspektów w funkcjonowaniu Klubu. Uważamy, że merytoryczna weryfikacja stanowi niezbędny krok do zyskania świadomości przedmiotowej, pomaga w budowaniu koncepcji rozwoju, ułatwia planowanie długofalowego procesu, wpływa na bieżące prowadzenie działań, jak również umożliwia stosowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Poniżej formułujemy informacje ogólne w kontekście naszej akcji:

 • Udostępnione świadczenia: „Audyt merytoryczny”
 • Możliwe rodzaje audytu: Audyt kompleksowy | Audyt jednego „Obszaru rozwoju Klubu” | Audyt wybranych zagadnień szczegółowych
 • Maksymalna liczba Klubów objętych programem: 5
 • Łączna wartość świadczeń: 120.000 euro
 • Maksymalna wartość świadczeń na jeden Klub: 30.000 euro
 • Rozgrywki ligowe objęte programem: PKO BP Ekstraklasa | Fortuna 1. Liga | eWinner 2. Liga
 • Kryteria doboru Klubów: termin zgłoszenia | zaangażowanie w projekt | potencjał realnego wykorzystania treści audytu w rozwoju Klubu
 • Aspekty logistyczne: przekazane do wiadomości w bezpośredniej komunikacji z Klubami
 • Możliwość zgłoszenia aplikacji do: 30.09.2022
"System rozwoju Klubów" | Informacje wstępne
Pobierz
"System rozwoju Klubów" | Audyt merytoryczny
Pobierz

 

W celu uzyskania szerszych informacji, jak również w przypadku woli odbycia konsultacji, należy podjąć kontakt z naszym biurem.