Football Development Institute
AKTUALNOŚCI

Przedstawiamy nowego Partnera

14/02/2022

Football Development Institute podejmuje współpracę z wyselekcjonowanymi podmiotami, które wspierają nasze działania w różnych obszarach. Dziś przedstawiamy jednego z Partnerów Merytorycznych. Mowa o Laszczyk Football Group.

Rozpoczęcie omawianej kooperacji posiada dla Football Development Institute kilka istotnych aspektów, świetnie wpisujących się w założenia strategiczno-koncepcyjne. Zanim jednak przedstawimy płaszczyzny praktycznej współpracy, warto pochylić się nad obszarami, w których specjalizuje się Laszczyk Football Group:

Prawo piłkarskie

 • publikacja fachowych artykułów w zakresie prawa piłkarskiego
 • obsługa prawna Klubów i Akademii piłkarskich
 • przygotowanie dokumentacji klubowej
 • tworzenie kontraktów zawodowych, umów inwestycyjnych oraz sponsorskich
 • pomoc prawna w sporach z innymi Klubami, Specjalistami oraz Agentami piłkarskimi
 • windykacja długów w świecie piłki nożnej
 • obsługa prawna transferów
 • odzyskiwanie ekwiwalentów za wyszkolenie zawodnika (Polska, Europa)

 

Pozyskiwanie finansowania dla Klubów

 • przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania dotacji sportowych
 • przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania dotacji na budowę i renowację infrastruktury sportowej
 • pośrednictwo w pozyskiwaniu sponsorów i partnerów biznesowych

 

Komercyjne wykorzystanie wizerunku

 • tworzenie planu komercyjnego wykorzystania wizerunku Specjalisty lub Piłkarza
 • wsparcie w realizacji projektu

 

Wsparcie Specjalistów i Piłkarzy w procesie tworzenia projektów biznesowych

 • pomoc w doborze charakteru działalności sportowej
 • wypracowanie modelu biznesowego
 • wdrożenie projektu

 

Osobą zarządzającą podmiotem partnerskim jest Dariusz Laszczyk. To wzięty prawnik, trudniący się prawem piłkarskim, legitymujący się także wykształceniem ekonomicznym. Laszczyk od wielu lat pomaga Klubom, Akademiom, Dyrektorom ds. sportowych, Trenerom oraz Piłkarzom w różnych kwestiach, wymagających doskonałej znajomości prawa: zarówno piłkarskiego, jak również cywilnego. Ponadto jest autorem fachowych publikacji w zakresie prawa piłkarskiego. Wspomniane treści można znaleźć na – należącym do Dariusza Laszczyka – blogu „Prawopiłkarskie.pl”, a także w magazynie „Asystent Trenera”.

Minęło już wiele lat odkąd poznałem Dariusza Laszczyka. Współpracowaliśmy przy wielu projektach, wspieraliśmy partnersko prowadzone przez siebie przedsięwzięcia. I w trakcie tak długiego czasu, liczonego szeregiem rozmaitych form kooperacji, zdążyłem docenić profesjonalizm, rzeczowość, jak również wiedzę merytoryczną Pana Laszczyka. Moja propozycja współpracy wynikała z dwóch czynników. Po pierwsze, darzę właściciela Laszczyk Football Group dużą estymą o charakterze ludzkim. Po wtóre zaś, obszary specjalizacji wpisują się w moje potrzeby uzupełnienia warstwy merytorycznej Football Development Institute. Doskonałe podkreślenie mojego zaufania do Dariusza Laszczyka stanowi fakt, iż nasz Partnera wspierał mnie w procesie zakładania spółki Football Development Institute.

~ Marcin Gabor
CEO, autor konceptu FDI

Kooperacja z Laszczyk Football Group opiera się na kilku płaszczyznach:

 • publikacja artykułów problemowych w zakresie prawa piłkarskiego na łamach witryny internetowej Football Development Institute
 • Dariusz Laszczyk otrzymał status członka Zespołu eksperckiego FDI | będzie prowadził zajęcia w obszarze głównym „Prawo & Licencjonowanie”
 • wsparcie Football Development Institute w kontekście procesu rozwoju Klubów | zagadnienie: „Prawo & Licencjonowanie” (Doradztwo, Audyt merytoryczny, Projekty rozwojowe, „Kompleksowy rozwój Klubu”)

Pana Marcina Gabora poznałem ponad 6 lat temu, kiedy to zaczynaliśmy współpracę od niewielkich projektów z zakresu wsparcia prawnego. Od samego początku jawił się jako osoba niezwykle kompetentna, usystematyzowana, merytoryczna, a przede wszystkim jako osoba mająca jasno nakreśloną – co ważne, stworzoną od początku do końca przez siebie – wizję, misję i cel działania w zakresie profesjonalizacji szeroko rozumianej piłki nożnej. Zbiór tych wszystkich cech wyróżnia w niebywały sposób Pana Marcina od większości osób z tzw. „środowiska piłkarskiego”, z którymi to osobami do tamtego czasu miałem styczność. Można nawet powiedzieć, że jest to człowiek „nie pasujący” do schematu piłkarskiego, a na pewno osoba, która może zdziałać wiele dobrego dla polskiej piłki nożnej i dokonać rewolucyjnych zmian.

Cieszę się niezwykle, że mogę być częścią projektów realizowanych przez Pana Marcina Gabora, a w szczególności z dużym zadowoleniem przyjmuję powierzoną mi rolę eksperta z zakresu prawa sportowego w Football Development Institute. Tym bardziej, że miałem okazję dołożyć „małą cegiełkę” przy jego tworzeniu.

Kierunek nakreślony przez FDI, czyli profesjonalizacja piłki nożnej poprzez edukację oraz rozwój Klubów, jest w 100% tożsamy z wizją i misją mojej działalności, co jest dla mnie niezwykle cenne.

~ Dariusz Laszczyk
Prezes Zarządu Laszczyk Football Group, członek Zespołu eksperckiego FDI (prawo sportowe)

Football Development Institute cieszy się na długofalową współpracę. Działamy razem.