Football Development Institute
20/09/2022

Wczoraj ogłosiliśmy naszą kampanię merytoryczną pod nazwą „Prepare for autumn.”. Dzisiaj uruchomiliśmy pierwszy konkretny projekt w ramach kolejnego etapu naszego rozwoju. Miło nam poinformować, że dostępny jest już profil specjalistyczny „Football Club Management | FDI”.

Dlaczego stworzyliśmy osobny profil specjalistyczny dla tego kompleksu tematycznego?

W naszym przekonaniu tematyka „zarządzania i rozwoju Klubu piłkarskiego” stanowi jeden z najważniejszych aspektów tej dyscypliny sportu, ponieważ wywiera wpływ na całą piłkę nożną i determinuje jej poziom. „Rozwój Klubu” to niezwykle ważny filar strategii FDI, angażujący nas na wielu płaszczyznach. Zajmujemy się projektami badawczymi w zakresie „zarządzania i rozwoju Klubów piłkarskich”, stworzyłem również kompleksowy oraz komplementarny „Model Rozwoju Klubu FDI”. Wspieramy podmioty piłkarskie w Europie poprzez doradztwo strategiczne, audyt merytoryczny, projekty rozwojowe, a także pomoc w wypracowaniu własnej „Tożsamości Klubu” oraz indywidualnego „Modelu Rozwoju Klubu”. Przekazujemy naszą wizję, dzielimy się wiedzą i koncepcjami na łamach artykułów eksperckich czy różnych występów podczas konferencji. Dlatego chcemy stworzyć istotną platformę dla tego kluczowego obszaru.

~ Marcin Gabor
CEO, autor koncepcji FDI

Profil specjalistyczny „Football Club Management” prowadzony jest w języku angielskim. Przewidzieliśmy szereg grup tematycznych:

 • omówienie największych problemów europejskich Klubów
 • prezentacja FDI oraz „Systemu rozwoju Klubów FDI”
 • informacje na temat „Tożsamości piłkarskiej FDI”
 • przedstawienie głównych założeń „Modelu Rozwoju Klubu FDI”
 • prezentacja własnej interpretacji roli Dyrektora ds. sportowych
 • pokazanie naszej wizji udziału Członków Zarządu w rozwoju Klubu
 • przybliżenie wniosków płynących z projektów badawczych
 • publikowanie różnych form tekstowych
 • szczegóły odnośnie do wydarzeń edukacyjnych FDI
 • przekazywanie informacji na temat współpracy FDI z europejskimi Klubami
 • analiza dostępnych danych dotyczących Klubów
 • komentowanie bieżących działań europejskich Klubów oraz rekomendacje FDI
 • dialog z przedstawicielami Klubów, Związków oraz Federacji, obserwujących nasz profil

 

Nasz profil można zaabonować w jednym z dwóch kanałów komunikacyjnych: