Football Development Institute
19/09/2022

Cieszymy się, że możemy dzisiaj oficjalnie zaanonsować kampanię merytoryczną FDI pod nazwą „Prepare for autumn.”, czyli „Przygotuj się na jesień.” Stanowi ona zapowiedź kolejnego stadium ewolucji Football Development Institute, które stanie się widoczna w licznych obszarach.

Ostateczne przygotowania koncepcyjne do całego przedsięwzięcia trwały wiele miesięcy. Zakończyliśmy cały proces planem projektowym, który uwzględnia poniższe segmenty:
  • komunikacja | język
  • rynki docelowe
  • edukacja Specjalistów
  • wydarzenia edukacyjne
  • rozwój Klubów
  • koncentracja na kluczowych obszarach piłki nożnej
  • projekty badawcze
  • ekspansja strukturalna FDI
  • zaangażowanie FDI jako partnera rozwojowego w projektach zewnętrznych

Pierwsze dwa z wymienionych punktów zostały już wdrożone w życie na podstawie konkretnych decyzji.

Założenia strategiczne Football Development Institute przewidywały na pierwszym etapie obecność w Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Jednak po niecałym roku działania znajdujemy się w wielu kwestiach zdecydowanie dalej niż zakładałem. Otrzymujemy również już teraz sporo zapytań od Specjalistów i Klubów spoza określonej pierwotnie grupy krajów. Z tego powodu przyspieszamy plany ekspansji. Innymi słowy, otwieramy się na całą Europę. Oczywiście, nie będziemy się spieszyć, lecz nadal – co dla nas charakterystyczne – bazować na rozsądku i logicznym prioryzowaniu rynków piłkarskich. Przedstawiana decyzja determinuje również kolejny krok. W części kanałów komunikacyjnych zmieniamy oficjalny język przekazu na angielski. Za to nasze działania merytoryczne prowadzimy w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.

~ Marcin Gabor
CEO, autor koncepcji FDI

W następnych miesiącach FDI będzie informował o nowych projektach lub kolejnych etapach już prowadzonych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo nas wspierać.