Football Development Institute
AKTUALNOŚCI

Wspieramy edukacyjnie Koło Naukowe Szkoły Głównej Handlowej

15/08/2022

Football Development Institute nie zwalnia tempa. Dzisiaj przedstawiamy kolejny projekt, wpisujący się doskonale w strukturę naszej strategii. Mowa o części pod tytułem „Edukacja Specjalistów”. Od tej chwili edukujemy studentów, rozpoczynając długofalową współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Zarządzania w Sporcie Szkoły Głównej Handlowej(Warszawa).

Wyrażamy wolę udzielania merytorycznego wsparcia młodym ludziom, dla których wartości zaangażowania oraz ciężkiej pracy nie stanowią tematu tabu, lecz codzienną rzeczywistość. Podczas rozmów z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Sporcie warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej zostaliśmy przekonani, że o cechy wolicjonalne studentów możemy być spokojni, zaś pomoc ze strony Football Development Institute stanie się istotnym elementem rozwoju członków studenckiej organizacji. Otrzymaliśmy informację, iż przynależność do omawianego SKN wiąże się z dodatkowym procesem rekrutacyjnym, co prowadzi do podwyższenia standardów naszego nowego Partnera Akademickiego.

Od początku tworzenia strategii Football Development Institute wysokie miejsce w hierarchii edukacyjnej zajmowali studenci. Zależy mi na tym, aby – poza Specjalistami aktywnymi w świecie piłki nożnej – przygotowywać merytorycznie przyszłe kadry zarządzające oraz osoby pełniące inne funkcje w europejskich Klubach. Przy okazji współpracy z Kołem Naukowym SGH skupiamy się na edukacji z perspektywy trzech ról specjalistycznych, niezwykle ważnych dla funkcjonowania Klubu: Członek Zarządu | Dyrektor ds. sportowych | Dyrektor Akademii. Stawiając na osoby u progu swojego życia zawodowego, możemy formować Specjalistów o prawidłowej świadomości piłkarskiej, budujących własną „Tożsamość piłkarską”, dalekich od stawiania na prymitywne trendy czy stereotypy, działających na fundamencie prawdziwie merytorycznej wiedzy, a także wypracowanych kompetencji.

~ Marcin Gabor
CEO, autor koncepcji FDI

O szczegółach kooperacji będziemy informować na bieżąco, jednak warto wspomnieć o jej ogólnych założeniach. Zdefiniowaliśmy kilka celów. FDI stawia na aktywizację studentów w obszarze profesjonalnej piłki nożnej. Będziemy konsekwentnie prezentowali futbol od faktycznie fachowej strony, czyli w oparciu o „Tożsamość piłkarską FDI„. Wesprzemy studentów w trudnej sztuce doboru odpowiedniej roli specjalistycznej do ich preferencji oraz predyspozycji. Najbardziej aktywne osoby zostaną wprowadzone na ścieżkę edukacji kierunkowej pod auspicjami FDI. Studentom zakwalifikowanym do tego grona będziemy doradzać, stworzymy dogodne warunki uczestnictwa w kursach specjalistycznych, otworzymy również możliwości odbycia praktyk i stażów zawodowych (FDI, europejskie Kluby). Na wyróżniające się w tej grupie postaci („FDI Prospect”) czeka rozwój w formie długofalowego procesu.

Oddajmy głos samym studentom.

Uważam, że współpraca z Football Development Institute umożliwi członkom koła rozwój oraz odnalezienie się w obszarze profesjonalnej piłki nożnej. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż – podobnie jak w przypadku FDI – naszym celem jest kształcenie przyszłej kadry menedżerskiej, zajmującej najważniejsze stanowiska w świecie sportu. Bardzo zadowala nas duża chęć pracy Pana Marcina Gabora ze środowiskiem studenckim i już po wstępnych rozmowach byliśmy przekonani, że współpraca ta będzie korzystna dla obu stron.

~ Adam Pasierski
Przewodniczący SKN Zarządzania w Sporcie Szkoły Głównej Handlowej

O pierwszych konkretnych krokach w ramach wsparcia Football Development Institute poinformujemy w kolejnych tygodniach.